Vuoropäivähoito

pelihetki

Alajärvellä vuoropäivähoitoa järjestetään Mäntymäen päiväkodissa ja Käpälämäen päiväkodissa.

Vimpelissä vuoropäivähoitoa annetaan Metsätarhan päiväkodissa.

Vuoropäivähoitoa on klo 18.00-06.00 välillä tapahtuva varhaiskasvatus ja viikonloppuhoito. Vuoropäivähoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Sitä tarjotaan molempien huoltajien tai ainoan huoltajan vuorotyöstä johtuen eikä esim. harrastus edellytä lapsen vuoropäivähoitoa. Vuoropäivähoidossa lasten hoitoajat perustuvat huoltajien työvuoroihin.

Vuoropäivähoidon tavoitteena on tarjota lapselle monipuolista päivähoitoa, kasvatusta ja opetusta. Erityistä huomiota kiinnitetään perusturvallisuuden luomiseen sekä viikko- ja vuorokausirytmin hahmottamiseen.

Vuoropäivähoito- esite