Kouluun tutustumistilaisuudet

Alajärven ja Vimpelin koulujen perusopetukseen lv. 2019 - 2020 tulevien 1. luokan oppilaiden sekä esikoululaisten tutustumistilaisuudet järjestetään seuraavasti:

Alajärvi maanantaina 13.5.2019
-  kaikki koulut klo 9.00 – 11.00

Vimpeli keskiviikkona 22.5.2019
-  ensimmäiselle luokalle tuleville Aapiskujan koulu, klo 8.30 – 12.30
-  esikouluun tuleville ilmoitetaan kirjeitse paikka ja kellonaika

Alajärvi 2.5.2019

Alajärven sivistyspalvelut