Alajärven liikkuvin yritys 2022

Iso kiitos kaikille mielenkiinnosta Alajärven liikkuvin yritys 2022 –kampanjaa kohtaan! Seitsemän viikon liikkumiset alkaa olla liikuttuna ja kampanja on nyt loppumassa. Nyt on aika aloittaa tietojen kerääminen, miten paljon liikuntasuorituksia on eri yrityksissä tullut kampanjan (10.1.-28.2.2022) aikana.

Seuraavaksi yrityksen tehtävä on kerätä ja laskea kaikkien yrityksen työntekijöiden (mukaan luettuna myös yrittäjä/yrittäjät itse) liikkumissuoritukset kampanja-ajalta. Lopusta löytyy vielä muistutus suoritusmerkinnöistä.

Suoritukset tulee ilmoittaa maanantaihin 7.3.2022 mennessä seuraavan ohjeen mukaisesti tai liikuntatoimistoon merja.korpela(a)alajarvi.fi tai p. 044 2970 215/Merja. Ilmoituksen voi tehdä kuka vain yrityksestä, kenellä on tarvittavat tiedot. Kampanja käydään koko yritysten kesken. Yritys tekee yhden ilmoituksen suorituksista, mihin on laskettu kaikki yrityksessä tulleet suoritukset ja koko yrityksen henkilömäärä. Näillä tiedoilla pärjäät ilmoitusta tehdessä.

SUORITUSTEN ILMOITTAMISOHJEET

Avaa sivu https://www.kuntapalvelut.fi/alajarvi/course.php?l=fi&p=1&t=340

(Löytyy myös osoitteesta kuntapalvelut.fi/alajarvi. Ryhmät – Liikuntapalvelut – Työikäiset – Alajärven liikkuvin yritys – Ilmoittaudu)

  • ILMOITTAUDU vihreästä painikkeesta
  • Klikkaa Ostoskori auki vasemmasta laidasta
  • Kirjoita ensimmäiseen lokerikkoon
  • yrityksen nimi
  • liikuntasuoritusten määrä (koko työyhteisö)
  • työntekijöiden määrä (koko työyhteisö)
  • Täytä ilmoittajan yhteystiedot
  • Muista klikata vielä kuvan käyttölupakohtaa (lomake käytössä erilaisissa ilmoittautumisissa ja siksi kysymykset)
  • Olen lukenut ilmoittautumisohjeet ja hyväksyn ehdot -> hyväksy
  • LÄHETÄ ILMOITTAUTUMINEN vihreästä painikkeesta

SUORITUSTEN ILMOITTAMINEN ON VALMIS!

Suoritusten ilmoittaminen ja koko kampanja on ilmainen. Ilmoittautumisen yhteydessä voitte antaa myös palautetta kampanjasta. Kampanjan päättyminen ei tarkoita liikunnan päättymistä! Kevät tulee hurjaa vauhtia ja mahdollistaa taas uusien ulkoliikuntamuotojen harrastamisen.

HYVÄKSYTTY LIIKUNTASUORITUS

1. Kampanja-aika on 10.1.-28.2.2022, minkä aikana suoritetut liikunnat hyväksytään.

2. Liikuntasuorituksen tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään 30min. Yhdeltä päivältä voi merkata maksimissaan 60min liikkumisen joko yhtäjaksoisena tai kahdessa eri osassa.

3. Liikuntasuorituksen aikana tulee hieman hengästyä ja/tai hikoilla.

4. Liikuntasuoritukseksi lasketaan mm. kestävyys-, lihasvoima-, liikkuvuus- ja tasapainoharjoittelu.

5. Yleisimpien liikuntasuoritusten lisäksi hyväksytään hyötyliikunta esim. lumenluonti ja metsästys (ei passissa paikallaan olo) siltä osin, kun se täyttää kohdissa 2. ja 3.  olevat vaatimukset.

6. Eri muotoja voi myös yhdistellä, esim. luoda lunta 20min, jonka jälkeen lähdet lenkille 40min -> saat merkata kuntokorttiisi XX. 60min yhtäjaksoisesta suorituksesta 15min voi olla venyttely/liikkuvuutta vaikka tämä ei enää hengästytä tai hikoiluta.

7. Työnantajasta riippuen liikuntasuorituksia voi tehdä vapaa-ajalla, mutta myös työajalla, jos työnantaja tämän sallii. Liikuntasuoritus voi olla jopa työmatkaliikuntaa.

– Kilpailun voittaa se yritys kenellä on 10.1.-28.2.2022 välisenä aikana kerätty eniten suorituksia yrityksen henkilölukumäärään nähden ko. sarjassa.
– Kilpailun voittaja jokaisessa sarjassa on Alajärven liikkuvin yritys.

-Lisäksi arvomme liikunnallisen iltapäivän kaikkien niiden yritysten kesken, missä työntekijät ovat liikkuneet keskiarvoltaan vähintään 18h/työntekijä koko kampanjan aikana.

SARJAT

Alajärveläiset yritykset jaetaan neljään eri sarjaan työntekijämäärä mukaan. Sarjajaottelu on seuraava:
Minisarja 1-5 työntekijää
Pienempi keskisarja 6-15 työntekijää
Isompi keskisarja 16-50 työntekijää
Jumbosarja + 51 työntekijää
Yritys kuuluu siihen sarjaan, kuinka paljon yrityksessä on työntekijöitä, ei sen mukaan, kuinka moni lähtee kampanjaan mukaan. Työntekijämääräksi lasketaan se mikä on yrityksen vahvuus kampanjan aloitushetkellä.

Ajankohtaista

24.1.2023

Kuutamohiihto