Kutsu markkinavuoropuhelutilaisuuteen uuden paloaseman rakennusurakasta

Alajärven kaupunki käynnistää markkinavuoropuhelun uuden paloaseman rakennusurakan kilpailuttamisesta. Markkinavuoropuhelu pidetään 6.6.2019 kello 18.00 alkaen Ravintola Alvariinissä, osoitteessa Paavolantie 1, 62900 Alajärvi.

Tavoitteena on kartoittaa markkinoita ja käynnistää avoin vuorovaikutusprosessi kaupungin ja potentiaalisten toimittajien välillä ja käydä läpi vaihtoehtoisia näkemyksiä, sekä ratkaisuehdotuksia kaupungin vaatimuksia vastaavan rakennusurakan toteuttamiseksi.

Osallistuminen markkinavuoropuheluun ei sido palveluntuottajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Markkinavuoropuhelutilaisuuteen osallistumatta jättäminen ei myöskään sulje pois varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumista. Markkinavuoropuhelutilaisuuteen osallistumisella ei ole vaikutusta tarjoajan asemaan itse kilpailutusprosessissa.

Markkinavuoropuhelussa on mahdollista esittää kommentteja, sekä käydä avointa keskustelua hankintaa valmistelevien viranhaltijoiden kanssa ja muiden paikalla olevien kesken. Kyseessä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, markkinavuoropuhelu toteutetaan osana hankinnan suunnittelua.

Tervetuloa !