Kuulutus kaavahankkeista

Alajärven keskustan ja lähiympäristön osayleiskaava 2035

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti kuulutetaan Alajärven keskustan osayleiskaavan vireilletulosta ja sitä koskevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena (MRL § 42) siten, että se ohjaa asemakaavoitusta. Asemakaava-alueen ulkopuolisilla järven ranta-alueilla osayleiskaava laaditaan tarkempana siten, että osayleiskaavaa voidaan käyttää MRL 72 §:n mukaisesti rantavyöhykkeen rakennuslupien myöntämisen perusteena.

Osayleiskaava-alue sijoittuu Alajärven keskustaan ja sen lähiympäristöön ja kattaa koko Alajärven ranta-alueet. Osayleiskaavan tärkeimpinä tavoitteina on osoittaa Alajärven keskustan läheisyyteen uudet omakotirakentamiseen soveltuvat alueet sekä muut asumisen alueet, teollisuuden laajennusalueet, kaupallisten toimintojen alueet sekä palvelujen alueet. Asemakaava-alueiden ulkopuolisilla ranta-alueilla selvitetään rantarakentamisen mitoitus emätiloittain. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3500 ha.

Iso-Räyrinki Kirsinranta ranta-asemakaava

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti kuulutetaan Iso-Räyringin Kirsinrannan ranta-asemakaavan vireilletulosta ja sitä koskevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta. Kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) kuvataan kaavoitusmenettelyä ja osallisten mahdollisuutta osallistua kaavoitukseen.

Kaavoituksen suunnittelualue koskee Iso-Räyringin pohjoisosaa ja osaa kiinteistöstä 5-4013-27-7. Alueelle on tavoitteen suunnitella lomakylämäistä rakentamista. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 9,5 ha. Maanomistaja huolehtii MRL 74 §:n mukaisesti kaavan laatimisesta. Osallisella on mahdollisuus esittää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä siihen saakka, kun kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Yleisötilaisuus Iso-Räyringin kaava-asiasta järjestetään 7.5.2019 klo 18.00 Kylätalo Metsossa osoitteessa, Rantakankaantie 581, 63500 Lehtimäki.

Molempien kaavahankkeiden kuulutukset ovat nähtävillä kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä internetissä osoitteessa www.alajarvi.fi 24.4.- 24.5.2019 välisen ajan. Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Alajärven kaupungin teknisessä toimistossa Sahapolku 49, 62900 Alajärvi (käynti Koulupolun kautta) sekä internetissä 24.4.- 24.5.2019 välisen ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voivat antaa palautetta kaikki, joita asia koskee.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa kirjallisena Alajärven kaupungin kirjaamoon 24.5.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella Alajärven kaupunki Alvar Aallon tie 1, 62900 ALAJÄRVI tai sähköisesti kirjaamo(at)alajarvi.fi.

 

Alajärvellä 17.4.2019