Toimielimien kokousajat ja päytäkirjojen nähtävilläoloajat.

TOIMIELIMIEN KOKOUSPÄIVÄT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN SEKÄ VIRANHALIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 2018

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuoden 2018 aikana kaupunginvirastossa joka kuukauden I ja III maanantai klo 16.30 alkaen. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi erikseen valittua pöytäkirjan tarkastajaa seuraavassa kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston kokouksessa taikka muuna toimielimen päättämänä ajankohtana. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Henkilöstöjaoston varsinaiset kokoukset pidetään vuoden 2018 aikana kaupunginvirastossa kuukauden toinen keskiviikko tai muulloin tarpeen mukaan. Henkilöstöjaoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi erikseen valittua pöytäkirjan tarkastajaa toimielimen päättämänä ajankohtana.


Alajärven sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan kokouspäiviksi varataan kuukauden 2. ja 4. keskiviikko. Tarvittaessa lautakunta pitää ylimääräisiä kokouksia puheenjohtajan määräämänä aikana. Sivistyslautakunnan kokousten pöytäkirjat tarkastaa kaksi erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa toimielimen päättämänä ajankohtana.
 

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan kokouspäiviksi varataan kuukauden 1. ja 3. torstai. Tarvittaessa lautakunta pitää ylimääräisiä kokouksia puheenjohtajan määräämänä aikana. Lautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi erikseen valittua pöytäkirjan tarkastajaa toisena kokouksen jälkeisenä arkipäivänä tai muuna toimielimen päättämänä ajankohtana.
 

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan kokoukset pidetään vuonna 2018 pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas tiistai. Perusturvalautakunta pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia puheenjohtajan määräämänä aikana. Lautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi erikseen valittua pöytäkirjan tarkastajaa kokouksen jälkeisenä arkipäivänä tai muuna toimielimen päättämänä ajankohtana.
 

Toimielimien pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Hallintokuntien viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kaupungin verkkosivuilla päätöstä seuraavana päivänä, jos kysymys on päätöksestä, johon haetaan muutosta kuntalain mukaan ja johon liittyy kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus.