Oppilasvalinta

Musiikkiopiston varsinaiset oppilaat valitaan valintahaastattelujen perusteella. Myös soitinvalmennukseen haluavan kannattaa varata henkilökohtainen haastatteluaika, sillä silloin on mahdollista keskustella soitinvalmennuksen soitinvalikoimasta sekä saada ammattilaisten näkemys hakijalle sopivasta soittimesta. Valintahaastattelut järjestetään kaikissa toiminta-alueen kunnissa kerran vuodessa, touko-kesäkuun vaihteessa. Lisäksi syyskauden alkaessa voidaan tarvittaessa järjestää täydennyshaku. Kevään valintakoejärjestelyistä ilmoitetaan paikallislehdissä huhti-toukokuun vaihteessa.


Valintahaastattelussa pyritään selvittämään hakijan edellytykset ja motivaatio musiikin opiskeluun. Haastattelussa myös keskustellaan hakijan kanssa pääsoitinvalinnasta sekä mahdollisista muista kiinnostavista soittimista. Paikalla olevat opettajat pyrkivät auttamaan hakijaa soitinvalinnassa.

Musiikkileikkikouluun ei ole valintakokeita, vaan oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille.