Jätetaksa ja jätteenkäsittelyhinnasto 1.1.2019 alkaen

Järviseudun jätelautakunta on kokouksessaan 13.12.2018 (§ 14) hyväksynyt jätemaksutaksan ja jätteenkäsittelyhinnaston, jotka tulevat voimaan 1.1.2019. Jätemaksutaksassa määrätään jätemaksun perusteista.

Jätemaksutaksa ja jätteenkäsittelyhinnasto tulevat voimaan Alajärven kaupungissa sekä Halsuan, Kyyjärven, Lappajärven, Lestijärven, Perhon, Reisjärven, Soinin ja Vimpelin kunnissa. Taksan ja hinnaston hyväksynyt Järviseudun jätelautakunta on edellä mainittujen kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen.

Jätelautakunnan kokouspöytäkirja, jätetaksa ja jätteenkäsittelyhinnasto ovat nähtävänä 20.12.2018–21.1.2019.

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta jätelain (646/2011) 137 §:n mukaisesti. Valitus on toimitettava 21.1.2019 mennessä Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa). Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .

LISÄTIETOJA: Henna Matintupa, puh. 040 522 2656, henna.matintupa(at)alajarvi.fi tai Sirma Lampinen, puh 0400 790 642, sirma.lampinen(at)alajarvi.fi

Alajärvi 20.12.2018
Järviseudun jätelautakunta