Kouluun ilmoittautuminen lv. 2019-2020

Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan esiopetukseen ja perusopetuksen 1. luokalle lv. 2019 - 2020 tulevien oppilaiden ilmoittautuminen.

Ilmoittautuminen tehdään Wilma-järjestelmän avulla 3.3.2019 mennessä. Tulevien esioppilaiden huoltajille toimitetaan postitse ohjeet Wilma-tunnusten tekoon.

Nykyisten esioppilaiden huoltajat voivat käyttää ilmoittautumiseen olemassa olevia Wilma-tunnuksiaan. Tunnusten luomiseen liittyvissä mahdollisissa ongelmatilanteissa huoltajat voivat ottaa yhteyttä koulusihteeri Pirkko Etulaan (p. 040 183 3422).

Koulun 1. luokalle ilmoitetaan vuonna 2012 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään.

Esiopetukseen osallistuvat kaikki vuonna 2013 syntyneet lapset. Alajärvellä esiopetusta järjestetään Alakylän, Hoiskon, Paalijärven, Paavolan, Taimelan ja Uusikylän kouluilla.

Vimpelissä esiopetusta järjestetään Aapiskujan koulun Rantakylän yksikössä.

Jos huoltaja haluaa lapselleen perusopetuksen lykkäystä, on sitä koskeva kirjallinen anomus toimitettava koulun johtajalle/ rehtorille.

Kouluun ilmoittautuneille uusille oppilaille järjestetään kouluilla toukokuussa tutustumispäivä, josta ilmoitetaan erikseen.

Alajärvi 7.2. 2019

Alajärven sivistyslautakunta