Haku koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ja esioppilaiden aamu- ja iltapäiväkerhoon Alajärvellä ja Vimpelissä lv. 2019-2020

Aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä aamu- ja iltapäiväkerhoa järjestetään Alajärven ja Vimpelin esioppilaille, 1.-2.luokkalaisille sekä erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Järvi-Pohjanmaan sivistyslautakunnan 11.3.2015 tekemän päätöksen mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Alajärven ja Vimpelin alueella niissä kouluissa, joissa ryhmään tulee vähintään kuusi 1.-2.luokkalaista tai erityisen tuen piirissä olevaa oppilasta. Silloin kun mukana on esioppilaita, toiminta voidaan käynnistää jo, kun ryhmässä on viisi oppilasta.

Toimintaan sitoudutaan paikkaa haettaessa lukukaudeksi tai –vuodeksi kerrallaan.

Ilmoittautuminen tehdään Wilma-järjestelmän avulla 3.3.2019 mennessä. Myöhemmin tulleet hakemukset huomioidaan vain, mikäli toimintaryhmissä on tilaa. Tulevien esioppilaiden huoltajille toimitetaan postitse ohjeet Wilma-tunnusten tekoon.

Alajärvi 7.2.2019

Alajärven sivistyspalvelut