lmoittautuminen palvelusetelituottajaksi säännölliseen kotihoitoon ja kotihoidon palvelusetelituottajaksi yksityiseen palvelutaloon

Pyydämme ilmoittautumaan palvelusetelituottajiksi säännölliseen kotihoitoon ja palvelusetelituottajaksi yksityiseen palvelutaloon Alajärven, Vimpelin ja Lappajärven alueelle.Kotihoidon tavoitteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa Järvi-Pohjanmaan perusturvankotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoitoa toteutettaessa tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona. Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun 19 §:ään ja terveydenhuoltolain 25 §:ään sisältyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta.

Lisäksi kotihoidon palveluseteli on tarkoitettu palveluasumiseen, joka on kotihoitoon rinnastettavaa palvelua. Palveluasuminen on tarkoitettu pääsääntöisesti ikääntyville henkilöille, jotka eivät palvelujen turvin selviydy omassa kodissaan. Palveluasuminen muodostuu vuokra-asumisesta, hoiva- ja hoitopalveluista ja tukipalveluista. Tarjolla olevien tukipalvelujen käyttö on asiakkaan valittavissa. Palveluasumisessa ei ole ympärivuorokautista hoitoa.

Palveluseteliyrittäjäksi ilmoittautuminen on jatkuvaa. Palveluseteliyrittäjäksi hakeudutaan täyttämällä hakulomake. Pyydämme ilmoittautumisia toiminnan käynnistämiseksi mieluummin 31.3.2019 mennessä osoitteeseen:
Järvi-Pohjanmaan perusturva, Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi tai sähköisesti: kirjaamo(at)alajarvi.f