Aikuisten palvelut

Järvi-Pohjanmaan sosiaali- ja perhepalveluihin kuuluvat aikuissosiaalityö, aikuisten psykososiaaliset palvelut (mielenterveys- ja päihdetyö), perhepalvelut ja vammaispalvelut.

Sosiaalipalveluja toteuttavat ammattilaiset tukevat, neuvovat ja auttavat kuntalaisia elämän erilaisissa sosiaalisissa ja taloudellisissa tilanteissa. Ne edistävät yksittäisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Palveluja voidaan toteuttaa moniammatillisesti yksilön tai perheen tarpeista riippuen. Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus sisältävät tilannekartoituksen tekemisen, ohjausta ja tukitoimien järjestämistä.