Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveystyö

Järvi-Pohjanmaan alueella mielenterveystyön avopalveluissa työskentelee depressiohoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

Depressiohoitaja
Armi Ylitalo
Mikontie 1, 62900 Alajärvi
Puh. 040 183 3424
armi.ylitalo@jarvi-pohjanmaa.fi

Depressiohoitajan vastaanotto on tarkoitettu sinulle, jos koet:

 • surumielisyyttä suurimman osan päivää
 • jatkuvaa voimattomuutta tai väsymystä, johon lepo ei auta
 • keskittymiskyky on huonontunut
 • toistuvaa unettomuutta
 • kipuja ja kehollisia vaivoja, joihin ei ole löytynyt selkeää elimellistä syytä

Nämä saattavat olla masennuksen merkkejä.

Depressiohoitajan palvelut ovat tarkoitettu työikäisille 18 – 65 vuotiaille. Hoito on keskusteluterapiaa, tukea ja seurantaa masennuksesta selviytymisessä. Vastaanotto on yksilövastaanottoa ja sinne tullaan ajanvarauksella. Tarvittaessa tehdään lähete erikoissairaanhoitoon.

Työntekijällä on mahdollisuus konsultoida moniammatillista työryhmää sekä hoitavaa lääkäriä, jolle tarvittaessa varataan vastaanottoaika lääkitys-, sairasloma- ja lausuntoasioissa.

Vastaanotot:

 •  maanantaisin ja keskiviikkoisin Alajärvellä
 •  tiistaisin Lappajärvellä tarpeen mukaan
 •  torstaisin Vimpelissä
 •  perjantaisin Lehtimäellä tarpeen mukaan

Lähetettä ei tarvita. Asiakas voi suoraan ottaa itse yhteyttä.

Psykiatrinen sairaanhoitaja
Erja Pakkala
Mikontie 1, 62900 Alajärvi
Puh. 040 169 1370
erja.pakkala@jarvi-pohjanmaa.fi

Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto on tarkoitettu Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin yli 18 -vuotiaille aikuisille, jotka kokevat arkea häiritsevää:

 • ahdistuneisuutta tai paniikkia
 • sosiaalisten tilanteiden pelkoa
 • pelkoja
 • pakkotoimia
 • yli 65 vuotiaiden masennusoireet
 • elämänkriisit
 • arkielämää haittaava pahamieli
 • aistihavaintojen vääristyminen, epäluuloisuus tai ei-korvin kuuluvat äänet

Sairaanhoitajan vastaanotto on yksilövastaanottoa ja sinne tullaan ajanvarauksella.

Vastaanotot sovitusti Alajärvellä, Lappajärvellä, Lehtimäellä ja Vimpelissä

Työntekijällä on mahdollisuus konsultoida moniammatillista työryhmää sekä hoitavaa lääkäriä, jolle tarvittaessa varataan vastaanottoaika lääkitys-, sairasloma- ja lausuntoasioissa. Tapaamisilla toteutetaan keskusteluterapiaa, annetaan tukea ja tarvittaessa ohjataan erikoissairaanhoitoon.  Lähetettä ei tarvita.

Asiakas voi suoraan ottaa itse yhteyttä.

Päihdetyö

Päihdeohjaajan vastaanotto on tarkoitettu Alajärven ja Vimpelin yli 18 -vuotiaille aikuisille, jotka kokevat tarvetta keskustella päihteisiin liittyvistä asioista:

 • jos netin käyttö tai pelaaminen on muodostunut ongelmalliseksi
 • päihdehoitoonohjatuille
 • ajokykyseurantaan määräty

Päihdeohjaajan vastaanotto on yksilövastaanottoa ja sinne tullaan ajanvarauksella.

Vastaanotot sovitusti Alajärvellä, Lehtimäellä ja Vimpelissä

Työtehtävät painottuvat pääasiassa ehkäisevään ja korjaavaan päihdetyöhön. Tapaamisilla arvioidaan henkilön päihdeongelman luonnetta sekä päihdehoidon tarvetta. Ohjaajalla on mahdollisuus konsultoida moniammatillista työryhmää ja hoitavaa lääkäriä, jolle tarvittaessa varataan vastaanottoaika lääkitys-, sairasloma- ja lausuntoasioissa. Lähetettä ei tarvita. Asiakas voi suoraan ottaa itse yhteyttä.

Yhteystiedot:

Päihdetyöntekijä
Marko Salimäki
Mikontie 1, 62900 Alajärvi
Puh. 040 759 2256
marko.salimaki@jarvi-pohjanmaa.fi

Yhteystiedot

Depressiohoitaja
Armi Ylitalo
Mikontie 1, 62900 Alajärvi
Puh. 040 183 3424
armi.ylitalo@jarvi-pohjanmaa.fi

Psykiatrinen sairaanhoitaja
Erja Pakkala
Mikontie 1, 62900 Alajärvi
Puh. 040 169 1370
erja.pakkala@jarvi-pohjanmaa.fi

Päihdetyöntekijä
Marko Salimäki
Mikontie 1, 62900 Alajärvi
Puh. 040 759 2256
marko.salimaki@jarvi-pohjanmaa.fi

Ajankohtaista