Asuminen ja asumisen tukipalvelut

Alarinteen (asuntola) palveluasumisen yksikkö, Alajärvi

Alarinteen (asuntolassa) palveluasumisen yksikössä on 8 asukaspaikkaa kehitysvammaisille, jotka tarvitsevat tuettua ja ohjattua asumista, mutta selviävät  ilman yövalvontaa (yhteys hoitokotiin). Asuntolassa työskentelee kaksi hoitajaa. Asukkaat voivat osallistua vieressä sijaitsevan toimintakeskuksen päivätoimintaan.

Yhteystiedot
Alarinteen asuntola
Myllyvainiontie 4
62900 Alajärvi
puh. 06 2412 2352

Alarinteen omavalvontasuunnitelma

https://alajarvi.fi/wp-content/uploads/OVS-Alarinne-2022.pdf

Rantakodin palveluasumisen yksikkö, Alajärvi

Rantakodin palveluasumisen yksikkö on tarkoitettu kehitysvammaisille henkilöille. Yksikössä asuva asukas saa apua ja tukea päiväaikaan henkilökunnalta, mutta yksikössä ei yövalvontaa. Asumisyksikössä on 8 yksiötä ja päädyssä erillisillä sisäänkäynneillä varustettuna on kaksi kaksiota. Asuminen on ryhmämuotoista eli asukkaalla on kotinaan oma huone, minikeittiö ja kylpyhuone; muut tila ovat yhteisiä. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Rakennus sijaitsee hienolla paikalla Alajärven rannalla järvinäköalalla. Palveluista mm. terveyspalvelut ovat sijainniltaan aivan lähellä.

Osoite: Lääkärintie 5 B, 62900 Alajärvi
Puhelin/henkilökunta: 040 627 6651

Rantakodin omavalvontasuunnitelma

https://alajarvi.fi/wp-content/uploads/OVS-Rantakoti-2022.pdf

Autetun asumisen hoitokodit Sateenkaari ja Tuulikello

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella toimii kaksi autetun asumisen hoitokotia, jotka tarjoavat ympärivuorokautista hoitoa ja kodin vaikeasti kehitysvammaisille henkilöille. Asukkaat tarvitsevat perushoitoa ja paljon apua jokapäiväisissä toimissaan; peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailuissa ja liikkumisessa. Taitojen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen kannustetaan ja niitä harjoitellaan jokaisen voimavarojen mukaisesti.

Jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja (ja varahoitaja), joka huolehtii asukkaan yksilöllisestä ja kokonaisvaltaisesta hoidosta yhdessä muiden hoitajien kanssa. Omahoitaja toimii pääasiallisena yhteyshenkilönä asukkaan, tämän omaisten ja muiden asukkaan hoitoon/asioiden hoitoon liittyvien eri tahojen välillä. Asukkaille laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma, jota tarkastellaan parin vuoden välein tai tarpeen mukaan asukkaan tilanteen muuttuessa.

Hoitokodin asukkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä sosiaalityön palveluvastaavaan tai sosiaaliohjaajaan. Myös uusien intervalliasiakkaiden tulee ottaa yhteyttä joko sosiaaliohjaajaan.

Omaiset ja ystävät ovat tervetulleita vierailulle, mieluiten aikavälillä klo 9.00–19.00.

Hoitokoti Sateenkaari, Alajärvi

Hoitokoti Sateenkaari on aloittanut toimintansa v. 1996 ja se on muuttanut nykyisiin, tarkoitusta varten rakennettuihin tiloihin v.2002.  Sateenkaaressa on 13 hoito- /asumispaikkaa vaikeasti kehitysvammaisille sekä lisäksi1 intervallihoitoa tarjoava paikka. Henkilökuntaan kuuluu palveluvastaava (sh), 9 lähihoitajaa sekä 0,5 kuntoutusohjaaja, joka järjestää vaikeavammaisille suunnattua päivätoimintaa maanantaisin ja torstaisin (osallistujia voi tulla myös hoitokodin ulkopuolelta).  Päivätoiminnalle on oma erillinen tilansa samassa pihapiirissä sijaitsevan toimintakeskuksen yhteydessä. Päivätoiminta ylläpitää ja lisää erilaisia tietoja ja taitoja sekä opettaa vuorovaikutusta ja ryhmässä toimimista. Päivätoiminta tarjoaa asukkaille virkistystä ja sen puitteissa saatetaan esim. ulkoilla, tehdä erilaisia retkiä, leipoa tai askarrella.

Omavalvonta Hoitokoti Sateenkaari

Yhteystiedot 
Hoitokoti Sateenkaari
Myllyvainiontie 4 D
62900 Alajärvi
puh. 06 2412 2350

Hoitokoti Tuulikello, Vimpeli

Hoitokoti Tuulikello on aloittanut toimintansa v. 1997. Tuulikellossa on 10 hoito-/ asumispaikkaa vaikeasti kehitysvammaisille, sisältäen intervallihoitoa tarjoavan paikan. Henkilökuntaan kuuluu palveluvastaava, fysioterapeutti, sairaanhoitaja ja 5 lähihoitajaa. Henkilökunta huolehtii asukkaiden perushoidosta ja jokapäiväisistä tarpeista sekä Tuulikellon ravinto-, siivous- ja pyykkihuollosta.

Omavalvonta Hoitokoti Tuulikello

Yhteystiedot
Hoitokoti Tuulikello
Jäykäntie 3
62800 Vimpeli
puh. 06 2412 6373, 044-4659711
 

Puronmutka Ryhmäkoti / Toimintakeskus

Vimpelin Palveluyhdistys tuottaa Järvi-Pohjanmaan perusturvalle kehitysvammaisten ryhmäkoti- ja päivätoimintaa. Puronmutkan ryhmäkoti ja toimintakeskus luovat kehitysvammaiselle mielekkään elinympäristön, jossa yhdistyvät luontevasti arjen kaksi elementtiä, asuminen ja työtoiminta.

Ryhmäkoti tarjoaa ohjattua asumista 6 (1 intervallipaikka) kehitysvammaiselle henkilölle. Ryhmäkodin yhteydessä sijaitsee 3 tukiasuntoa. Ryhmäkodissa valmennetaan asukkaita itsenäisempään asumiseen, mahdolliseen tuki- ja omaan asumiseen.

Toimintakeskus tarjoaa 14 aikuiselle kehitysvammaiselle työ- ja päivätoimintaa heidän kykyjensä mukaisesti ja yksilöllisten tukitoimien avulla. Toiminnassa on olennaista mielekäs arki ja aikuiskasvatus.

Yhteystiedot
Puronmutka ryhmäkoti/ toimintakeskus
Jäykäntie 1
62800 Vimpeli
Puh. 06 565 1913, 040 509 2256

Yhteenveto tarkastuskäynneistä

Yhteystiedot

Aikuispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä
puh. 044 297 0231

Vammaistyön sosiaalityöntekijä
puh. 040 358 6507

Vammaistyön sosiaaliohjaaja
puh. 040 595 3067

Toimistosihteeri
puh. 0400 282 842

Ajankohtaista