Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat toisen ihmisen antamaa välttämätöntä apua elämän tavanomaisissa asioissa, joita henkilö ei pysty kokonaan tai osittain itse vamman tai sairauden vuoksi tekemään. Henkilökohtainen apu voi kohdistua päivittäisiin toimiin, harrastuksiin, työhön ja opiskeluun, yhteiskunnalliseen osallistumiseen tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen.

Henkilökohtainen avun tarkoituksena on, että vaikeavammainen henkilö voisi elää mahdollisimman itsenäistä elämää.

Yhteystiedot

Aikuispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä
puh. 044 297 0231

Vammaistyön sosiaalityöntekijä
puh. 040 358 6507

Vammaistyön sosiaaliohjaaja
puh. 040 595 3067

Toimistosihteeri
puh. 0400 282 842

Ajankohtaista