Kehitysvammaisten erityishuolto

Kehitysvammaisten erityishuolto on perusturvan osa-alue, jonka piiriin kuuluvat henkilöt, joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja jotka eivät muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluita. Järvi-Pohjanmaan perusturva ostaa laitoshoidon palveluita Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä. Eskoosta ostetaan myös kehitysvammaisten neuvolapalvelut, joiden piiriin ohjaudutaan erikoissairaanhoidon kautta. Järvi-Pohjanmaan perusturva ylläpitää kehitysvammaisia varten yksiköitä, jotka palvelevat koko Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-aluetta.

Yhteystiedot

Aikuispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä
puh. 044 297 0231

Vammaistyön sosiaalityöntekijä
puh. 040 358 6507

Vammaistyön sosiaaliohjaaja
puh. 040 595 3067

Toimistosihteeri
puh. 0400 282 842

Ajankohtaista