Kuntoutus ja terapiat

Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn parantaminen arjessa ja kehityksen aiheutuvan haitan lieventäminen. Kuntoutuspalveluja ovat puheterapia, fysioterapia ja toimintaterapia. Täältä löydät lisätietoja täysi-ikäisten vammaisten henkilöiden kuntoutuksesta ja terapioista: