Liikkuminen

Kutsuohjattu palveluliikenne

Kutsuttuohjattua palveluliikennettä suositellaan vaikeavammaiselle kuljetuspalveluasiakkaalle, silloin kun sillä pystytään vastaamaan palvelun tarpeeseen. Palveluliikenteen kokonaisuus muodostuu avoimesta palveluliikenteestä, päivittäisistä Alajärven toimintakeskuskuljetuksista sekä päivittäisistä vanhustoiminnan päiväkuljetuksista. Kutsuohjattu palveluliikenne on joustavaa palvelua ovelta ovelle kaikille, joille tavallisen joukkoliikenteen käyttäminen on hankalaa. Palveluliikenneauton käyttö on esteetöntä, ja sitä voi käyttää myös pyörätuoliasiakkaat.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Liikkumista tukevien palvelujen avulla edistetään vaikeavammaisten henkilöiden tasa-arvoisia  ja aktiivisia toimintamahdollisuuksia. Ensisijainen tapa järjestää esteetön ja toimiva liikkuminen on toimiva joukko- ja palveluliikenne.

Jos vammasi tai sairaus estää julkisten joukkoliikennevälineiden käytön ilman kohtuullisia vaikeuksia, voi kunta myöntää vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut (vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa) jokapäiväiseen elämän kuuluviin asiointi- ja vapaa-ajan  matkoihin. Kuljetuspalvelun käytön tueksi voidaan myöntää myös saattajapalvelu tai oikeus käyttää invataksia tai vakiotaksia.  Työ-ja opiskelumatkat järjestetään tarpeen edellyttämässä laajuudessa.

Yhteystiedot

Aikuispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä
puh. 044 297 0231

Vammaistyön sosiaalityöntekijä
puh. 040 358 6507

Vammaistyön sosiaaliohjaaja
puh. 040 595 3067

Toimistosihteeri
puh. 0400 282 842

Ajankohtaista