Yhteystiedot

Yhteydenotot ja ajanvaraukset puhelimitse
Sosiaalityön neuvonta ja ajanvaraus p. 06 2412 2525 (ma-pe klo 9-11 ja 12–14)

Toimipisteet (avoinna ajanvarauksella)
Alajärven sosiaalitoimisto: Alvar Aallon tie 2, 62900 Alajärvi
Vimpelin toimipiste: Patruunantie 15, 62800 Vimpeli
Lappajärven toimipiste: Vanhalantie 8, 62600 Lappajärvi

Etelä-Pohjanmaan  sosiaali- ja kriisipäivystyskeskus p. 044 4700 444 (ei tekstiviestejä). Virka-aikana ota yhteyttä Järvi-Pohjanmaan sosiaalitoimen numeroihin.

Yhteystiedot

Sirpa Tuomela-Jaskari, sosiaalipalvelujohtaja, p. 044 2970 254, sirpa.tuomela-jaskari(at)jarvi-pohjanmaa.fi

Satu Mäki-Fossi, perhepalveluiden johtava sosiaalityöntekijä, p.040 6302 625, satu.maki-fossi(at)jarvi-pohjanmaa.fi

Merja Mäkitalo, aikuispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä, p. 044 2970 231, merja.makitalo(at)jarvi-pohjanmaa.fi


E-P:n sosiaali- ja kriisipäivystys

Sosiaali- ja kriisipäivystykseen kuuluvat tilanteet, joissa tarvitaan kiireellisesti sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä. Etelä-Pohjanmaan maakunnan asukkaiden sekä kunnissa oleskelevien henkilöiden äkillisistä ja välttämättömistä sosiaalipalveluista vastaa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyskeskus.

Toiminta-alueeseen kuuluvat kunnat ja kaupungit:
Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli ja Ähtäri.

Mitä asioita päivystyksessä hoidetaan

 • Kiireelliset lastensuojeluasiat
 • Alaikäisten päihteidenkäyttöön ja rikollisuuteen liittyvät tilanteet
 • Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteet
 • Kriisitilanteiden ensivaiheen tuki, esim. läheisen kuolema
 • Akuuttitilanteet, joissa ikäihminen ei pärjää yksin kotona
 • Muut tilanteet, joissa tarvitaan kiireellisesti sosiaalitoimen arvioita ja ratkaisuja

Mitä asioita ei hoideta

 • Ei käsitellä rahaa, tehdä tilisiirtoja tai makseta laskuja
 • Lapsen huolto- ja tapaamisasioita, jotka voidaan hoitaa virka-aikana
 • Muita tilanteita, jotka voidaan hoitaa virka-aikana kenenkään turvallisuuden vaarantumatta

Miten otan yhteyttä

Suora päivystysnumero asiakkaille on 044 470 0444 (ei tekstiviestejä!)
Jos olemme kiireellisellä työtehtävällä, emme voi vastaanottaa asiakaspuheluita.

Virka-aikana yhteys ensisijaisesti oman kunnan virka-aikaisiin päivystysnumeroihin.


Apua eri tilanteiden selvittämiseen

Järvi-Pohjanmaan alueella on saatavilla velkaneuvojan, yleisen edunvalvojan ja Perheasiain neuvottelukeskuksen palveluja. Rikos- ja riita-asioiden sovittelua järjestää Seinäjoen kaupunki.


Sosiaaliasiamies

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan 1.1.2001. Tämä laki velvoitti kuntia nimeämään kuntaan sosiaaliasiamiehen. Sosiaaliasiamies voidaan nimetä myös kahden tai useamman kunnan yhteiseksi.

Sosiaalihuollon asiakaslaki määrittää sosiaaliasiamiehen tehtävät:

 • neuvoo asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • avustaa asiakasta tämän lain mukaisen muistutukseen liittyvissä asioissa (lataa muistutuslomake tästä)
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 • toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittaisen selvityksen kunnanhallitukselle

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava – asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa. 

Taina Holappa
SONet BOTNIA
Etelä-Pohjanmaan sosiaaliasiamies
Pohjanmaan maakuntiensosiaalialan osaamiskeskus
PL 158, 60101 Seinäjoki
Kampuksen toimipiste:
Kalevankatu 35
60100 SEINÄJOKI

p. 040 830 2020 (puhelinajat ti klo 12-13 ja ke klo 8.30-10, muuna aikana voi jättää soittopyynnön)

Yhteystiedot

Sosiaalipalvelujohtaja
Sirpa Tuomela-Jaskari
puh. 044 2970 254
sirpa.tuomela-jaskari@jarvi-pohjanmaa.fi

Perhepalveluiden johtava sosiaalityöntekijä
Satu Mäki-Fossi
puh. 040 6302 625
satu.maki-fossi@jarvi-pohjanmaa.fi

Aikuispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä
Merja Mäkitalo
puh. 044 2970 231
merja.makitalo@jarvi-pohjanmaa.fi

Sosiaalityön neuvonta ja ajanvaraus
puh. 06 2412 2525
(ma-pe klo 9-11 ja 12–14)

Alajärven sosiaalitoimisto
Alvar Aallon tie 2,
62900 Alajärvi

Vimpelin toimipiste:
Patruunantie 15,
62800 Vimpeli

Lappajärven toimipiste:
Vanhalantie 8,
62600 Lappajärvi

Etelä-Pohjanmaan  sosiaali- ja kriisipäivystyskeskus:
puh. 044 4700 444 (ei tekstiviestejä)
Virka-aikana ota yhteyttä Järvi-Pohjanmaan sosiaalitoimen numeroihin.

Etelä-Pohjanmaan sosiaaliasiamies
Taina Holappa
SONet BOTNIA
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus
PL 158, 60101 Seinäjoki
Kampuksen toimipiste:
Kalevankatu 35
60100 SEINÄJOKI

Ajankohtaista