Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palveluissa huolehditaan ikääntymiseen liittyvistä palveluista: esimerkiksi kotiin järjestettävistä palveluista, kuntoutuksesta, asumispalveluista sekä kuljetuspalveluista. Asiakasohjausyksikkö Alviina neuvoo, jos teillä on kysymyksiä ikäihmisten palveluihin liittyen.

Järvi-Pohjanmaalla visiona on, että ikähimiset elävät itsenäistä, mielekästä ja täysipainoista elämää omassa kodissaan. Tutustu Järvi-Pohjanmaan ”Kotona koko elämä”-suunnitelmaan ikääntyvän väestön tueksi.