Aktiiviseen elämään

Fysioterapia ja apuvälinelainaus

Myös ikäihmisille järjestettävästä fysioterapiasta ja apuvälinelainauksesta kerrotaan tarkemmin täällä: https://alajarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/kuntoutus-ja-terapiat/fysioterapia/

Kuntouttava päivätoiminta

Kuntouttava päivätoiminta on säännöllistä, suunnitelmallista, tavoitteellista, ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään ikäihmisen toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Fyysisen kuntoutuksen painopistealue on erityisesti jalkojen lihasvoiman ylläpitäminen ja kehittäminen sekä tasapainon vahvistaminen. Välineinä käytetään kuntoilulaitteita ja erilaisia liikunnallisia pelejä. Jokainen osallistuu omien voimiensa ja kykyjensä mukaan.

Aivohyvinvoinnin ylläpitämiseksi ratkotaan visaisia kysymyksiä ja arvoituksia sekä vietetään yhteistä aikaa keskustellen. Päivätoiminnan tavoitteena on lieventää yksinäisyyttä ja turvattomuutta sekä ylläpitää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Kuntouttavan päivätoiminnan on todettu tukevan erityisesti muistisairaan kotona selviytymistä ja siirtävän ympärivuorokautisen hoivan tarvetta jopa useilla vuosilla.

Päivätoiminta sisältää lounaan ja päiväkahvin sekä tarvittaessa edullisen kuljetuksen. Päivätoimintaa tarjotaan Alajärvellä kolmena päivänä viikossa, Vimpelissä kahtena päivänä viikossa ja Lappajärvellä kahtena päivänä viikossa.

Tiedustelut: Asiakasohjausyksikkö Alviina puh. 06 2412 2277, Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi

Peruutukset/Muutokset
Alajärvi puh.  06 2412 7674 
Vimpeli puh.  044 4659 706
Lappajärvi    040 631 5577

Kuntouttava arviointijakso

Asiakas ohjataan kotikuntoutuksen arviointijaksolle, mikäli katsotaan tarpeelliseksi selvittää tarkemmin asiakkaan toimintakykyä, kuntoutumisen mahdollisuutta ja kotona selviytymistä. Arviointijakson pituus on vähintään kaksi viikkoa. Arviointijakson aikana asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumista tuetaan ja hänelle järjestetään tarpeenmukainen hoito ja palvelut. Kuntouttavalla arviointijaksolla jokainen kotikäynti on asiakkaan toimintakykyä arvioiva ja omatoimisuutta tukeva.

Kuntouttavan arviointijakson tavoitteena on lisätä asiakkaan toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta sekä ennaltaehkäistä raskaampaa palveluntarvetta. Kuntouttavan arviointijakson aikana asiakkaan toimintakykyä mitataan erilaisin toimintakykymittarein ja testein.

Tiedustelut:  Asiakasohjausyksikkö Alviina puh. 06 2412 2277, Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi

Kotikuntoutus

Kotikuntoutusta yksittäiselle ikäihmiselle voidaan antaa kuntoutuksen ammattilaisen arviointiin perustuen. Tavoitteena on kotikuntoutuksen avulla saavuttaa uudelleen toimintakyky tai edistää ja tukea kotona asuvan ikäihmisen toimintakykyä. Kotikuntoutus kohdistuu asiakkaan kuntoutuksen ylläpitoon, ohjattuun kotivoimisteluun, sairaalasta siirtyvän kuntoutujan toimintakyvyn edistämiseen ja ylläpitoon. Kotikuntoutuksen avulla arvioidaan asuin- ja elinympäristön ja apuvälineiden tarvetta. Tehostettu kotikuntoutus jatkuu 3-8 viikkoa, jonka jälkeen käydään kontrollikäynti ja tarkistetaan asiakkaan tilanne. Tehostetun kotikuntoutuksen aikana ja jälkeen kotihoito on mukana jatkaen asiakkaalle mahdollisesti sovittua kuntoutusohjelmaa.

Kotikuntoutus on perusteltua, kun kuntoutuja tarvitsee apua liikkumisen, kodin arkiaskareista selviytymisen tai esimerkiksi päivittäisten toimien harjoitteluun.

Kotikuntoutuksessa harjoitellaan arkisia asioita. Tavoitteena voi olla esimerkiksi

  • ​omatoiminen siirtyminen pyörätuolista vuoteeseen
  • pyörätuolilla liikkujasta kuntoutuminen rollaattorin käyttäjäksi
  • itsenäinen ulkoilu
  • postilaatikolta postin haku
  • itsenäinen peseytyminen/pukeutuminen
  • porraskävelyn mahdollistuminen. 

Kotikuntoutuksella pyritään kuntoutujan toimintakyvyn kohenemiseen, mutta myös kuntoutujan palveluntarpeen vähenemiseen. Kotikuntoutus on perusteltua myös siinä tapauksessa, kun arvion mukaan asiakkaan palveluntarve tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa. Kaikilla käynneillä pyritään tiiviiseen yhteistyöhön omaisten ja läheisten kanssa.

Tiedustelut:  Asiakasohjausyksikkö Alviina puh. 06 2412 2277, Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi

Hyvinvointia edistävät ryhmätapaamiset 75-vuotiaille

Järvi-Pohjanmaan alueella tehdään ennaltaehkäisevää työtä tarjoamalla 75-vuotta täyttäneille hyvinvointia edistäviä ryhmätapaamisia. Ryhmätapaamiset on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole säännöllisen sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä. Tapaamiset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Ryhmätapaamisista ilmoitetaan kuntalaisille kirjeitse tai puhelimitse.

Ryhmätapaamisilla keskustellaan ja ohjataan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, kuten ravitsemuksesta, liikunnasta ja kotona pärjäämisestä nyt ja tulevaisuudessa. Tilaisuuksissa on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita. Tapaamisilla annetaan tietoa kunnassa tarjolla olevista palveluista sekä henkilöistä, joihin voi ottaa yhteyttä apua tarvitessaan.

Palveluliikenne

Järvi-Pohjanmaan perusturvan palveluliikenne on joustavaa palvelua ovelta ovelle kaikille, joille tavallisen joukkoliikenteen käyttäminen on hankalaa. Palveluliikenneautoa voivat käyttää myös pyörätuoliasiakkaat. Palveluliikenteen kuljettaja perii asiakkailta palvelu-/asiointiliikenteen käytöstä 3€/suunta. Asiakkaat voivat maksaa matkansa joko pankkikortilla tai käteisellä rahalla.

Alla olevista linkeistä näet tarkempaa tietoa mm. palveluliikenteen aikatauluista:

Yhdyshenkilöt:

Asiakasohjausyksikkö Alviina
Lääkärintie 1 B5, 62900 Alajärvi
puh. (06) 2412 2277 (arkisin klo 9-14)

Palveluohjaaja
Heli Saukko
alviina@jarvi-pohjanmaa.fi

Palveluohjaaja
Eija Puoliväli
alviina@jarvi-pohjanmaa.fi

 

Ajankohtaista