Asumisen vaihtoehdot

Palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa ja suunnattu paljon apua, hoivaa ja valvontaa tarvitseville henkilöille, joilla on fyysistä, psyykkistä ja/tai sosiaalista toimintakyvyn alentumista niin paljon, etteivät he selviydy kotona asumisesta itsenäisesti, omaisten, kotihoidon tai yksityisen palvelutuottajan apujen tuella. Tehostettua palveluasumista järjestetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja asukasvalinnat tehdään moniammatillisesti. 

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asukkailla on oma huone ja lisäksi yhteisiä tiloja. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. Tehostettua palveluasumista tuotetaan Järvi-Pohjanmaalla omana toimintana ja järjestetään ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta.

Palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat apua päivittäisissä toiminnoissa, mutta selviytyvät yöajan ilman yöhoivaa. Yöaikainen valvonta on järjestetty turvapuhelimen kautta.

Ikäihmisten ympärivuokautisen hoivan (tehostettu palveluasuminen) ja palveluasumisen käytössä olevat paikkamäärät

Kuntien omat tehostetun palveluasumisen yksiköt
YksikköAsukasmääräKunta
Kultakämmen40Alajärvi
Wilhelmiina18Alajärvi
Venla ja Väinö-koti37Vimpeli
Ostopalvelut, tehostettu palveluasuminen
YksikköAsukasmääräKunta
Rantakaisla/Esperi Oy15Alajärvi
Helmikartano Oy14Alajärvi
Mäntytuuli /Attendo Oy13 Alajärvi
Villa Toukola/Attendo Oy31Alajärvi
Lintukoti/Attendo Oy46 (+2 vuorohoitopaikkaa)Lappajärvi
Maijala/Attendo Oy16Lappajärvi
Ostopalvelut, palveluasuminen (ei yöhoivaa)
YksikköAsukaspaikatKunta
Maijala/Attendo Oy21Lappajärvi
Hemilänranta13Vimpeli

Kultakämmenen omavalvontasuunnitelma 2022

Intervalli ja kuntoutusosaston omavalvontasuunnitelma 2022

Venla ja Väinö -kodin omavalvontasuunnitelma 2022

Wilhelmiinan omavalvontasuunnitelma 2022

Ryhmäkodit

Ryhmäasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat tukea päivittäisissä toiminnoissa, mutta eivät tarvitse ympärivuorokautista hoivaa.

Ryhmäasumisessa asutaan vuokralla omassa huoneessa. Yhteiset tilat ovat kaikkien asukkaiden käytössä. Palvelut annetaan henkilökohtaisesti kotihoidon kautta. Asukkaalle tehdään omaisten ja kotihoidon kanssa yhteistyössä henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma, johon palvelut perustuvat. Ryhmäasumista on Lehtimäen Helmiinassa ja Alajärvellä Kaupinkartanon tiloissa.

Palveluun ohjaudutaan Asiakasohjausyksikkö Alviinan tai kotihoidon kautta. Hakijan toimintakyky on ratkaiseva peruste ryhmäasumiseen valitsemiselle. Palveluiden tarve arvioidaan laaja-alaisesti.

Yhteystiedot:
Kotihoidon palveluvastaava Minna Koskinen (vuokrasopimukset)
puh. 044 2970 243, Lääkärintie 1 B5, 62900 Alajärvi

Kotiutushoitaja Saija Järvelä
puh. 040 1678 185

Asiakasohjausyksikkö Alviina
puh. 06 2412 2277 (arkisin klo 8-15), Lääkärintie 1 B5, 62900 Alajärvi

Yhteystiedot

Asumispalveluyksikkö Kultakämmen, Alajärvi
palveluvastaava Eveliina Nurmi
puh. 06 2412 7673, 040 769 7703

Asumispalveluyksikkö Wilhelmiina, Alajärvi (Lehtimäki)
palveluvastaava
Jelena Herrala
puh. 06 2412 2523, 044 5501 924

Asumispalveluyksikkö Venla ja Väinö-koti, Vimpeli
palveluvastaava
Maija Riihimäki
puh. 040 6886 201

Attendo Villa Toukola, Alajärvi
johtaja Jasmin Sikkilä
puh. 044 494 4420

Attendo Mäntytuuli, Alajärvi
johtaja
Eija Korpikoski/Tiina Peltoniemi
puh. 044 494 0310

Attendo Lintukoti, Lappajärvi
johtaja Pirjo Pitkänen
puh. 0400 510 426

Attendo Maijala, Lappajärvi
johtaja Riina Harju
puh. 041 730 8426

Hoivakoti Helmikartano, Alajärvi
johtaja Anu Kujala
puh. 040 570 6094

Hemilänranta, Vimpeli
johtaja Ville Viita-aho
sh Johanna Kleemola
puh. 040 3591 613

Hakemukset

Asiakasohjausyksikkö Alviina
puh. 06 2412 2277 (arkisin klo 8-15)
Lääkärintie 1 B5, 62900 Alajärvi

Ajankohtaista