Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu (Shl 19§)

Lapsiperheiden kotipalvelu on kaikille Järvi-Pohjanmaan alueella asuville lapsiperheille tarkoitettu sosiaalipalvelu. Lapsiperheiden kotipalvelun tehtävänä on tukea perheiden hyvinvointia ja omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa.

Kotipalvelua voi hakea jokainen lapsiperhe, joka kokee tarvitsevansa apua arjen helpottamiseksi ja sujuvoittamiseksi. Esimerkiksi raskausajan, vauvan syntymän, vanhemman väsymyksen, sairastelun, perhetilanteen muutoksen tai kriisin hetkellä lapsiperheiden kotipalvelu mahdollistaa perheelle helpotusta arkeen. Kotipalvelu auttaa perhettä jokapäiväisissä kodinhoidollisissa töissä ja muissa lapsiperhearjen askareissa sekä voi sisältää lastenhoitoa esimerkiksi asiointikäyntien tai vanhemman lepohetken mahdollistamiseksi.

Lapsiperheiden kotipalvelua perhe voi hakea itse suoraan perhetyön tiimivastaavalta tai perheen kanssa toimivat tahot, kuten neuvola, varhaiskasvatus ja koulu voivat myös ohjata perhettä hakemaan kotipalvelua olemalla perheen kanssa yhdessä yhteydessä perhetyön tiimivastaavaan. Lapsiperheiden kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti, yhdessä perheen kanssa. Palvelua voidaan myöntää yksittäisinä käynteinä tai suunnitelmallisena, säännöllisenä kotipalvelujaksona. Käyntien tiheydestä ja palvelun kestosta sovitaan perheen tarpeen ja käytettävän resurssin mukaan. Järvi-Pohjanmaalla lapsiperheiden kotipalvelua toteuttaa kolme perhetyöntekijää.

Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista, mutta perhe voi hakea palvelua maksuttomana taloudellisen tilanteen tai perhetilanteen perusteella.

Järvi-Pohjanmaan lapsiperheiden kotipalvelun hinnasto:
1-2 tuntia/ 15€
2-5 tuntia/ 20€
5-8 tuntia/ 30€

Lisätiedot ja hakemukset

Perhetyön vastaava
sosiaaliohjaaja Riikka Salli
puh. 040 142 7717
riikka.salli@jarvi-pohjanmaa.fi

Perhetyöntekijä Elisa Latvala 040 840 4287
Perhetyöntekijä Iiris Mainio 040 861 5301
Perhetyöntekijä Leena Tuppurainen 040 585 4128
Perhetyöntekijä Veera Laurila  040 581 3665

Ajankohtaista