Kuntoutus

Erityislasten kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjausta annetaan tarpeen ja suosituksen mukaan alle kouluikäisille kehitysvammaisille tai kehitysviiveisille lapsille ja heidän perheilleen.

Lapsella voi olla eri tasoisia kehitysviiveitä esim. kielellisten-, kognitiivisten-, sosiaalisten- ja/tai omatoimisuustaitojen osa-alueilla.

Kuntoutusohjausta varten tulee olla suositus Eskoon, keskussairaalaan tai paikallistason asiantuntijoilta, esim. puheterapeutilta tai Laku -työryhmästä.

Kuntoutusohjauskäynti/ toimintatuokio sisältää lapsen kanssa tavoitteellisen leikki- ja tehtävätuokion, jonka kuntoutusohjaaja suunnittelee lapsen yksilöllisen kehityksen mukaan. Kuntoutusohjaajan käynnit voivat toteutua lapsen kotona, päivähoidossa tai esikoulussa.

Kuntoutusohjauksella tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä sekä perhettä arkielämän tilanteissa.

Kuntoutusohjaaja tekee yhteistyötä mm lapsen perheen, lapsen hoitopaikan, perusturvan, lastenneuvolan ja lapsen muiden terapeuttien kanssa.

Kuntoutusohjaaja Bodil Lindholm-Lakaniemi puh. 044 465 9800

Järvi-Pohjanmaan lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä LAKU

Järvi-Pohjanmaan lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä LAKU käsittelee neuvola –ja peruskouluikäisten asiakkaiden kuntoutusasioita. Lakutyöryhmä kokoontuu säännöllisesti noin kerran kuukaudessa. Lasten ja nuorten erilaisten taitojen ja vaikeuksien arvioinnissa sekä kuntoutuksen suunnittelussa tarvitaan eri asiantuntijoiden näkemyksiä. Tarkoituksena on moniammatillisena ryhmänä koordinoida ja suunnitella asiakaslähtöisesti sopiva ja oikea-aikainen kuntoutus.  Järvi-Pohjanmaan perusturvan kuntoutuksen palveluita ovat; fysio- ja  toimintaterapia, psykofyysinen fysioterapia, puheterapia, erityislasten kuntoutusohjaus,  musiikkiterapia, ratsastusterapia ja neuropsykologinen kuntoutus. 

Maksusitoumusta vaativien terapiasuositusten käsittely tapahtuu työryhmän kautta. Ryhmän käsiteltäviksi tulevat asiat osoitetaan ryhmän sihteerille. Asian käsittely edellyttää vanhempien/huoltajien suostumusta. Halutessaan vanhemmalla on myös mahdollisuus osallistua huollettavan asian käsittelyyn.  

Työryhmän kokoonpano:

Uusitalo Leena, apulylilääkäri, pj
Kuoppa-aho Marleena, terveydenhoitaja, sihteeri
Ojala Aino-Maija, terveydenhoitaja
Myllymäki Noora, terveydenhoitaja
Anttila Hanna, puheterapeutti
Kellokoski Ulla-Maija, varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Kärgenberg Kirsi, fysioterapeutti
Siljamäki Jenni, sosiaaliohjaaja
Katajamäki Anna, psykologi

Yhteyshenkilöt: 

Lakutyöryhmän sihteeri: Marleena Kuoppa-aho puh. 040 508 3495
Neuvolaikäiset: Aino-Maija Ojala puh. 040 612 4220 
Kouluikäiset: Noora Myllymäki puh. 040 641 8091 

Postiosoite:
Järvi-Pohjanmaan lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä LAKU
Lääkärintie 1
62900 ALAJÄRVI

Lakuryhmän yhteyshenkilöt:

Lakutyöryhmän sihteeri
Marleena Kuoppa-aho
puh. 040 508 3495

Neuvolaikäiset:
Aino-Maija Ojala
puh. 040 612 4220

Kouluikäiset:
Noora Myllymäki
puh. 040 641 8091

Ajankohtaista