Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluu kommunikaatiohäiriöiden ehkäisy, tutkiminen ja kuntoutus yhteistyössä asiakkaan perheen ja lähiympäristön kanssa. Puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa puheen, kielen, äänen ja kommunikoinnin häiriöitä. Perusterveydenhuollon puheterapeutin työ painottuu alle kouluikäisten lasten (2-6 -vuotiaat) puhe- ja kielihäiriöiden tutkimiseen ja kuntoutukseen. Puheterapeutti tutkii ja ohjaa tarvittaessa myös kouluikäisiä, joilla on puheen ja kielen ongelmia. Puheterapeutin asiakaskuntaan kuuluu jonkin verran myös aikuisia. Tavallisimmin aikuisasiakkailla on äänihäiriö tai aivoverenkiertohäiriön aiheuttama afasia, dysartria tai nielemisvaikeus.

Lievissä artikulaatiovirheissä (esim. R, S tai L) pyritään järjestämään ohjauskäynti viimeistään ennen kouluun menoa. Kouluikäisten lievien artikulaatiovirheiden kuntoutuksesta vastaavat mahdollisuuksien mukaan koulujen erityisopettajat. Puheterapeutin tutkimuksiin tullaan useimmiten neuvolan terveydenhoitajan/koulun erityisopettajan ohjaamana tai keskussairaalan lähetteellä. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä myös suoraan puheterapeuttiin. Palvelu on kuntalaisille maksutonta. Puheterapeutin yhteistyötahoja ovat muiden muassa neuvolan terveydenhoitajat, lääkärit, erityisopettajat ja opettajat, päivähoidon henkilökunta ja muut kuntoutukseen osallistuvat terapeutit.

Linkkejä

Yhdistysten kotisivuja

Yhteystiedot

Lääkärintie 1 C2, 62900 Alajärvi

Puheterapeutti Hanna Anttila
hanna.anttila@jarvi-pohjanmaa.fi
Puh. 040 187 2203

Puheterapeutti
Puh. 040 356 2210

 

Ajankohtaista