Neuvolapalvelut

Järvi-Pohjanmaan perusturvan  avoterveydenhuollon neuvolapalveluiden  tavoitteena on edistää lasten, nuorten, odottavien äitien ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä sairauksia laadukkailla ja joustavilla lähipalveluilla. Toimimme yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja hyödynnämme moniammatillista työotetta. Neuvoloiden työskentelymuotoja ovat yksilölliset vastaanotot- ja kotikäynnit sekä ryhmätoiminta. Neuvolapalveluihin kuuluvat perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto. Neuvolapalvelut ovat maksuttomia.