Ryhmätoiminnot

Ihmeelliset vuodet vanhemmuusryhmä

Oletko huolissasi lapsen kiukkuisuudesta, itsehillinnän puutteesta, uhmakkuudesta tai vaikeuksista sosiaalisissa tilanteissa?  Menetätkö malttisi lapsen kanssa? Tuntuuko arki raskaalta tai ilo kadonneen arjesta?

Ihmeelliset vuodet -vanhempainryhmä antaa konkreettisia keinoja pulmatilanteiden ratkaisuun, vähentää lasten uhmakkuutta ja kiukkuisuutta sekä ennaltaehkäisee suurempia käytöspulmia. Lisäksi se vahvistaa myönteistä vuorovaikutusta vanhemman ja lapsen välillä. Ohjelmaa on tutkittu tieteellisesti ja tutkimustulosten mukaan n. 70 % ohjelmaan osallistuneiden vanhempien lapsista on edistynyt merkittävästi edellä mainituissa asioissa sekä ryhmään osallistumisen jälkeen että seurannassa.

Ihmeelliset vuodet -menetelmä on yhdysvaltalaisen psykologian professori Carolyn Webster – Strattonin yli 30 vuoden ajan kehittämä ja tutkima ryhmämuotoinen vanhemmuuden hoito- ja tukimenetelmä varhaiskasvatus- ja alakouluikäisten lasten vanhemmille. Ryhmäkertojen aiheet liittyvät mm. myönteisen vuorovaikutuksen rakentamiseen ja tehokkaisiin keinoihin asettaa rajoja ja välttää valtataistelua. Aiheita työstetään mm. esimerkkivideoiden, harjoitusten, yhteisen keskustelun ja kotitehtävien avulla. Lisäksi jokaisen perheen käyttöön annetaan Ihmeelliset vuodet -ongelmanratkaisuopas, joka toimii ohjelman punaisena lankana.

Järvi-Pohjanmaalla Ihmeelliset vuodet vanhemmuusryhmiä toteutetaan perheneuvolan, perhetyön sekä varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kesken. Ryhmiä järjestetään tarpeen mukaan alle kouluikäisten sekä alakouluikäisten lasten vanhemmille. Ryhmä kokoontuu viikoittain, 12-16 kertaa, ja ryhmäläisiltä edellytetään sitoutumista osallistumiseen koko ryhmän ajaksi. Vanhemmuusryhmä kokoontuu perhekeskuksen kohtaamispaikka Pähkinän tiloissa ja tarvittaessa käytettävissä maksuton lastenhoito. Ryhmästä kiinnostuneet kutsutaan alkuhaastatteluun.

Ryhmiä pyörii vuosittain keväisin ja syksyisin, katso tarkemmat tiedot alla olevista esitteistä.