Varhaisen tuen perhetyö

Varhaisen tuen perhetyön on kynnyksetön palvelu, jolla tuetaan vanhempien vahvuuksia ja voimavaroja sekä perheen omaa selviytymistä. Palvelu on tarkoitettu lapsiperheille, joilla ei ole sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuutta Arjen kuormittavuutta ennaltaehkäisevän varhaisen tuen perhetyön tavoite ja sisältö määritellään yhdessä perheen ja mahdollisen palveluun ohjaavan tahon kanssa.

Tavoitteeksi asetetaan jokin konkreettinen ja selkeä asia tai haaste, jonka edistämiseksi/ ratkaisemiseksi perhe on vanhempien johdolla halukas työskentelemään. Tavoite voi liittyä mm. kasvatuskysymyksiin, vanhemman epävarmuuteen, perheenjäsenten vuorovaikutukseen tai ristiriitoihin, erilaisiin elämänmuutoksiin ja kriiseihin (ero, uusioperhe, sairaus) sekä arjen hallinnan asioihin (rytmi, rutiinit, vastuut).

Varhaisen tuen perhetyön jakso sisältää 1-5 käyntikertaa, asetetun tavoitteen ja perheen toiveen mukaisesti joko kotikäyntejä, toimistotapaamisia tai teams-tapaamisia. Saavuttaakseen asetetun tavoitteen perhe saa käynneillä mm. keskustelutukea, tietoa ja ohjausta, kannustusta sekä erilaisten toimintatapojen mallinnusta.  

Vanhempi voi hakea palvelua itse tai perhe voi saada ohjausta palveluun neuvolan, varhaiskasvatuksen tai perheneuvolan työntekijältä. Palvelusta tarkemmin alla olevassa esitteessä (tulossa).

Varhaisen tuen perhetyö on aina perheelle vapaaehtoista ja maksutonta.

Lisätiedot
Perhetyön vastaava, sosiaaliohjaaja Riikka Salli
p. 040 142 7717
etunimi.sukunimi@jarvi-pohjanmaa.fi

Yhteystiedot

Perhetyön vastaava, sosiaaliohjaaja
Riikka Salli
puh. 040 142 7717
riikka.salli@jarvi-pohjanmaa.fi

Ajankohtaista