Terveyspalvelut

Terveyspalvelut huolehtivat Järvi-Pohjanmaan alueen asukkaiden terveys- ja sairaalapalveluista. Terveyspalveluissa huolehditaan esimerkiksi sekä päivä- että ilta-aikaisesta kiirevastaanotosta, lääkärin ja hoitajan vastaanottotoiminnasta, sekä muusta kiireettömästä hoidosta kuten reseptien uusinnoista, kuntoutuksesta ja erilaisista terapioista, suun terveydenhuollosta sekä hoitotarvikejakelusta.