Terveyspalvelut

Kiirevastaanotto, työterveys ja akuuttiosasto

Terveyspalvelut huolehtivat Järvi-Pohjanmaan alueen asukkaiden terveys- ja sairaalapalveluista. Terveyspalveluissa huolehditaan esimerkiksi sekä päivä- että ilta-aikaisesta kiirevastaanotosta, lääkärin ja hoitajan vastaanottotoiminnasta, sekä muusta kiireettömästä hoidosta kuten reseptien uusinnoista, kuntoutuksesta ja erilaisista terapioista, suun terveydenhuollosta sekä hoitotarvikejakelusta.

Järvi-Pohjanmaan perusturva ei enää tuota työterveyshuollon palveluita, vaan ne siirtyivät TT Botnian hoidettavaksi 1.4.2021 lähtien. TT Botnian yhteystiedot löytyvät täältä: https://ttbotnia.fi/yhteystiedot/

Alajärven terveyskeskuksen alueen kartta