Akuuttiosasto ja kotisairaala

Akuuttiosasto

Akuuttiosasto on 25 paikkainen lyhytaikaista ympärivuorokautista osastohoitoa tarjoava yksikkö. Osastolla hoidetaan Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen akuuttia hoitoa tarvitsevia potilaita (esimerkiksi hengenahdistusta, rintakipuja tai erilaisia tulehduksia), lisäksi seuranta- ja jatkohoitopotilaita, kuntoutuspotilaita sekä saattohoitopotilaita. Osasto toimii tukiosastona palliatiivisille potilaille. Osastolla annetaan myös päihdehuoltolain edellyttämää katkaisuhoitoa.
Henkilökunta: osastolääkäri, palveluvastaava, osastosihteeri, sairaanhoitajia, lähihoitajia, kotiutushoitaja ja fysioterapeutti.

 • Lääkäri, palveluvastaava, kotiutushoitaja, fysioterapeutti ja osastosihteeri ovat tavattavissa osastolla arkisin virka-aikaan.
 • Lääkärinkierrot arkipäivisin osastolla klo 9.00 alkaen. Virka-ajan ulkopuolella konsultoidaan tarvittaessa joko oman terveyskeskuksen kiirevastaanoton lääkäriä tai Seinäjoen päivystyksen lääkäreitä.
 • Kotiutushoitaja käy keskustelemassa potilaan kanssa ja on yhteydessä omaisiin sekä suunnittelee jatkohoidon yhdessä potilaan ja häntä hoitavien tahojen kanssa esim. kotisairaala, kotihoito, tehostetun palveluasumisen yksiköt. Hoitojaksot akuuttiosastolla ovat pääsääntöisesti lyhyitä, joten jatkohoidon/kotiutuksen suunnittelu aloitetaan jo potilaan saavuttua osastolle.
 • Fysioterapeutti suunnittelee ja toteuttaa potilaiden hoitoa yhdessä lääkärin ja hoitohenkilökunnan kanssa, antaa ohjausta ja kartoittaa apuvälinetarpeita.
 • Lisäksi osastolla tarvittaessa mahdollisuus puhe- ja toimintaterapeutin palveluihin.
 • Seurakuntiin ollaan yhteydessä potilaan tai omaisten niin toivoessa.

Osastolla potilailla on käytössä omat henkilökohtaiset hygieniavälineet, mm. partakone sekä käytössä olevat astmasuihkeet ja silmätipat.  Suosittelemme oman kännykän käyttöä mahdollisuuksien mukaan.

Akuuttiosastolla voi vierailla klo 13-19 välillä. Toivomme ystävällisesti vierailuaikoja noudatettavan. Saattohoitopotilaiden luona vierailuaika sovitaan erikseen.  Koronaepidemiatilanteen vallitessa kaikista vierailusta sovitaan puhelimitse etukäteen (06 2412 7777 tai 06 2412 7771).

Kotisairaala

Kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista hoitoa omassa kodissa tai hoivapaikassa. Kotisairaalan tarjoama hoito on yksilöllistä ja asiakaslähtöistä.
Kotisairaalaan tullaan lääkärin lähetteellä ja hoitohenkilökunta toteuttaa hoitoa lääkärin ohjeiden mukaisesti. Hoidon siirtyminen kotiin nopeuttaa asiakkaan kotiutumista.
Kotisairaalahoito on mahdollista jos …

 • Potilas itse haluaa tulla hoidetuksi kotona
 • Potilas sitoutuu omaan hoitoonsa
 • Potilaan perushoito toteutetaan omaisten ja/tai tukipalveluiden toimesta
 • Potilan sairaus on mahdollista hoitaa kotona turvallisesti

Kotisairaalassa hoidamme mm.

 • Infektiopotilaita, joilla on suonensisäinen antibiootti- tai nestehoito
 • Saattohoitopotilaita
 • myös verensiirrot ovat mahdollisia tehostetun palveluasumisen yksikössä tai kotisairaalan toimistossa
 • Diabeetikoiden hoidon tasapainotuksia
 • Vaativammat haavahoitopotilaat

Kotisairaala tekee yhteistyötä mm. terveyskeskuksen  kiirevastaanoton, vuodeosaston, erikoissairaanhoidon, kotihoidon ja palveluasumisyksiköiden kanssa.
Kotisairaalan henkilökunta koostuu sairaanhoitajista ja lääkäristä. Henkilökunta on saatavilla päivittäin klo 7-21. Kotisairaalan toimitilat  sijaitsevat  Alajärven  terveyskeskuksen akuuttiosaston vieressä.

Asiakasmaksut

 • Asiakkaan käynti kotisairaalan toimistolla ateriamaksu tarvittaessa 6,90 €
 • Tehostetun palveluasumisen asukkaan kotisairaalamaksu sisältyy hoivamaksuun, säännöllisen kotihoidon asiakkaan käynnit sisältyvät kotihoidon maksuun
 • Tilapäisen kotisairaalan asiakasmaksu asiakkaan kotona 12€ (1-3 käyntiä/vrk)
 • Lääkärin määräämä lääkitys ja hoitotarvikkeet hoitojaksolle sisältyvät kotisairaalan käyntimaksuun
 • Lääkärin kotikäynti 18,90€

Yhteystiedot

Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi

Kotisairaala
puh. 040 3521 021

Akuuttiosasto
Ensisijainen lähiomainen voi tiedustella potilaan vointia klo 12 jälkeen numeroista

Potilashuoneet 1-11:
puh. 06 2412 7777

Potilashuoneet 13-20:
puh. 06 2412 7771

Akuuttiosaston ja kotisairaalan palveluvastaava:
puh. 040 1663 882

Kotiutushoitaja:
puh. 040 1678 185

Fysioterapeutti:
puh. 0400 716 880

Osastosihteeri:
puh. 06 2412 7758

Ajankohtaista