Kuntoutus

Kuntoutustyöryhmä on terveyskeskuksessa 1-2 kuukauden välein kokoontuva moniammatillinen työryhmä, joka käsittelee lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasasioita, maksusitoumuspyyntöjä terapioihin sekä kalliiden apuvälineiden hankintasuosituksia.

Järvi-Pohjanmaan aikuisten kuntoutustyöryhmä AKU

Ryhmän tarkoitus

Kuntoutustyöryhmässä käsitellään terveyskeskuksen maksusitoumusta vaativat aikuisten kuntoutusasiat sekä mahdollisesti muitakin kuntoutusasioita, etenkin jos aikuisella on monialaisia kuntoutustarpeita. Näin voidaan moniammatillisena työryhmänä koordinoida ja suunnitella asiakaslähtöisesti sopiva ja oikea-aikainen kuntoutus. Työryhmän toiminnan tarkoituksena on selkeyttää alueemme kuntoutuskäytäntöjä.

Ryhmän toiminta

Moniammatillinen työryhmä kokoontuu 1-2 kuukauden välein tai tarpeen mukaan. Ryhmälle osoitettavat palautteet ja suositukset toimitetaan terveyskeskukseen, kuntoutustyöryhmän postilokeroon. Seuraavan kokouksen esityslista toimitetaan tarvittaessa työryhmän jäsenille asian valmistelemiseksi. Lisäksi asiakas voidaan kutsua arviointikäynnille ennen seuraavaa työryhmän kokousta. Asian käsittely edellyttää asiakkaan tai hänen edunvalvojansa/ omaishoitajansa suostumusta. Asiakaskohtaiset päätökset kirjataan potilastietoihin ja ilmoitetaan asiakkaalle. Terapiajakson päätyttyä asiakkaat maksavat itse voimassa olevan omavastuuosuuden. Kokouksesta tehdään muistio.

Työryhmän jäsenet

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylilääkäri tai hänen valtuuttamansa lääkäri
Fysioterapiahenkilöstö
Tarvittaessa työryhmän kokoukseen kutsutaan muita erityistyöntekijöitä, kuten puheterapeutti ja sosiaalityöntekijä.

Postiosoite:
Järvi-Pohjanmaan aikuisten kuntoutustyöryhmä AKU
Lääkärintie 1
62900 ALAJÄRVI


Järvi-Pohjanmaan lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä LAKU

Ryhmän tarkoitus

Järvi-Pohjanmaan lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä LAKU käsittelee neuvola –ja peruskouluikäisten asiakkaiden kuntoutusasioita. Lakutyöryhmä kokoontuu säännöllisesti noin kerran kuukaudessa. Lasten ja nuorten erilaisten taitojen ja vaikeuksien arvioinnissa sekä kuntoutuksen suunnittelussa tarvitaan eri asiantuntijoiden näkemyksiä. Tarkoituksena on moniammatillisena ryhmänä koordinoida ja suunnitella asiakaslähtöisesti sopiva ja oikea-aikainen kuntoutus.  Järvi-Pohjanmaan perusturvan kuntoutuksen palveluita ovat; fysio- ja  toimintaterapia, psykofyysinen fysioterapia, puheterapia, erityislasten kuntoutusohjaus,  musiikkiterapia, ratsastusterapia ja neuropsykologinen kuntoutus. 

Maksusitoumusta vaativien terapiasuositusten käsittely tapahtuu työryhmän kautta. Ryhmän käsiteltäviksi tulevat asiat osoitetaan ryhmän sihteerille. Asian käsittely edellyttää vanhempien/huoltajien suostumusta. Halutessaan vanhemmalla on myös mahdollisuus osallistua huollettavan asian käsittelyyn.  

Työryhmän kokoonpano:

Uusitalo Leena, apulylilääkäri, pj
Kuoppa-aho Marleena, terveydenhoitaja, sihteeri
Ojala Aino-Maija, terveydenhoitaja
Myllymäki Noora, terveydenhoitaja
Anttila Hanna, puheterapeutti
Mäkelä Janika, varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Kellokoski Ulla-Maija, varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Kärgenberg Kirsi, fysioterapeutti
Siljamäki Jenni, sosiaaliohjaaja
Katajamäki Anna, psykologi
Kivikangas Helmi, koulupsykologi

Tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua lapsen tunteva henkilö esim. päivähoidosta tai koulusta. Esteen sattuessa varsinainen jäsen voi pyytää työyhteisöstään tilalleen toisen työntekijän.

Ryhmälle osoitettavan postin voi toimittaa terveyskeskukseen kuntoutustyöryhmän postilokeroon.

Yhteyshenkilöt:

Lakutyöryhmän sihteeri: Marleena Kuoppa-aho puh. 040 508 3495
Neuvolaikäiset: Aino-Maija Ojala puh. 040 612 4220 
Kouluikäiset: Noora Myllymäki puh. 040 641 8091 

Postiosoite:
Järvi-Pohjanmaan lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä LAKU
Lääkärintie 1
62900 ALAJÄRVI

AKU-yhteystiedot

Postiosoite:
Järvi-Pohjanmaan aikuisten kuntoutustyöryhmä AKU
Lääkärintie 1
62900 ALAJÄRVI

Lakuryhmän yhteyshenkilöt:

Lakutyöryhmän sihteeri
Marleena Kuoppa-aho
puh. 040 508 3495

Neuvolaikäiset:
Aino-Maija Ojala
puh. 040 612 4220

Kouluikäiset:
Noora Myllymäki
puh. 040 641 8091

Postiosoite:
Järvi-Pohjanmaan lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä LAKU
Lääkärintie 1
62900 ALAJÄRVI

Ajankohtaista