Suun terveydenhuollon maksut

Suun terveydenhuollon maksut perustuvat asetuksiin sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista. Noin kolmannes suun terveydenhuollon kuluista katetaan asiakasmaksuilla, loput kuluista kustannetaan verovaroista.

Alle 18-vuotiaille hammashoito on maksutonta. Peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta peritään yli18-vuotiailta maksu 51,90€. Vastaanottoaika tulee tarvittaessa peruuttaa viimeistään edeltävänä päivänä klo 14.00 mennessä.

Ensimmäistä lasta odottavan perheen molemmat vanhemmat saavat maksuttoman tarkastuksen suuhygienistillä, samalla heille annetaan syntymässä olevan lapsen suun hoitoon liittyvää tietoa ja ohjeistusta.

Jokaisesta täysi-ikäisen käynnistä peritään käyntimaksu, joka on 10,30€ suuhygienistillä, 13,30€ hammaslääkärillä ja 19,50€ erikoishammaslääkärillä. Sen lisäksi jokaisesta toimenpiteestä laskutetaan tietty summa toimenpiteen vaativuusluokan mukaan. Alla esimerkkejä, kuinka paljon yksi käynti voi tulla maksamaan (pyöristettyjä hintoja sisältäen käyntimaksun):

 • suun perustutkimus eli hampaiden tarkastus 40€
 • hampaan paikkaus, reikä yhdellä hampaan pinnalla 40€
 • hampaan paikkaus, joka ulottuu useammalle pinnalle 60€
 • useamman hampaan paikkaus 70-100€
 • hampaan juurenhoito 40€-100€ käyntikertaa kohden
 • hampaan poisto 40€-70€ poiston vaikeustasosta riippuen
 • leikkauksellinen hampaan poisto 70€-100€
 • hammaskiven poisto suuhygienistin vastaanotolla 40€-70€
 • yksittäisen hampaan korvaaminen joustavalla osaproteesilla 250€
 • Lisäksi edellä mainittuihin hintoihin lisäksi
 • röntgenkuvat 8,50€/kpl, tarkastuksien yhteydessä otetaan usein molemmin puolin ns. purusiivekekuvat (2×8,50€=17,00€)
 • puudutus 8,50€
 • särky- ja kiirevastaanottokäynneillä (esim. lohjennut hammas) suun suppea tutkimus 8,50€

Kaikki hammashoidon laskut lähetetään postitse kirjeellä kotiosoitteeseen 1-2 viikkoa vastaanottokäynnin jälkeen.

Suun terveydenhuollon maksut mukana maksukatto kertymässä 1.1.2022 alkaen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja asetuksessa 912/92 (asiakasmaksulaki ja asiakasmaksuasetus). Valtio-neuvosto muutti 11. marraskuuta 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua asetusta.

Maksukattoon lasketaan mukaan mm. terveyskeskuksen lääkäripalvelujen maksut, suun terveydenhuollon maksut, terapiat, tilapäisen kotisairaalahoidonmaksut, fysioterapia-maksut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgianmaksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut.

Toimeentulotukea Kelasta

Mikäli tulosi, varasi ja muut tuet eivät riitä välttämättömiin arjen menoihisi, sinulla on mahdollisuus saada toimeentulotukea Kelasta. Keskustele asiasta hammaslääkärisi kanssa, jolloin hammaslääkärisi tekee hoitosuunnitelman ja kustannusarvion tutkimuksen perusteella. Hammasteknikolla tehtävään hoitoon täytyy myös hakea toimeentulotukea etukäteen! Myös nuorilla on mahdollisuus hakea toimeentulotukea hammashoidon kustannuksiin.

Lisää tietoa:

Järvi-Pohjanmaan perusturvan sosiaalityön neuvonta- ja ajanvarausnumero 06-24122525.