Asiantuntijahoitajat

Astmahoitaja

Astma, allergia ja kehkoahtaumatauti

Hakeudu astmahoitajan vastaanotolle seuraavissa tilanteissa: 

 • ​hoitavan lääkärin määräämät, astmahoitajan suorittamat hengityselinsairauksien tutkimukset
 • PEF-kotiseurannan ohjaus
 • hengityselinsairauden varmistuessa sairauden hoidon suunniteltu perusohjaus –lääkeohjaus on tärkeää!
 • omahoidon ohjaus
 • hengityselinsairauksien seurantakäynnit hoitosuunnitelman mukaisesti
 • lääkeohjaus aina lääkeannostelijan mallin muuttuessa
 • pahenemisvaiheessa tilanteen kartoitus
 • jos sinulla on kysyttävää sairautesi hoidosta

Keskitetty ajanvaraus puh. 06 2412 7700

Diabeteshoitajat

Diabetespoliklinikka toimii ajanvarauksella.

Neuvonnalla pyritään tukemaan diabeetikoita terveellisiin elämäntapoihin. Terveellisellä ruokavaliolla ja liikuntaa harrastamalla tavoitellaan painonpudotusta. Näin pyritään saavuttamaan mahdollisimman hyvä verensokerin tasapaino, ettei diabeteksesta aiheutuvia lisäsairauksia pääsisi syntymään.

Diabeetikolla on itsellään päävastuu diabeteksen hoidosta, mutta hänellä on oltava riittävästi tietoa, taitoa ja halua hoitaa itseään. Tästä hoidonohjauksesta vastuu on diabeteshoitajalla ja lääkärillä. Diabeteshoitajan vastaanotolla seurataan verenpainetta, verensokeria ja painoa. Lääkitystä tarkennetaan verensokeri-arvojen mukaan. Vastaanotoilla otetaan tarvittaessa myös muita laboratoriotutkimuksia ja huolehditaan silmänpohjakuvauksista. Diabeteshoitajan ja lääkärin vastaanotolla käydään henkilökohtaisen tarpeen mukaan.

Alajärven terveyskeskus
Lääkärintie 1 A1, 62900 Alajärvi
Diabeteshoitaja Leea Lapinkorpi , leea.lapinkorpi@jarvi-pohjanmaa.fi
Diabeteshoitaja Anne Pollari, anne.pollari@jarvi-pohjanmaa.fi
Ajanvaraus ma-pe klo 8-14
puh. 06 2412 7704

Lappajärven  terveysasema
Vanhalantie 8 A, 62600 Lappajärvi
Diabeteshoitaja Piia Kallio
piia.kallio@jarvi-pohjanmaa.fi

Ajanvaraus ma-pe klo 8-14
puh. 06 2412 7704

Lehtimäen terveysasema
Erityiskuja 1, 63500 Lehtimäki
Diabeteshoitaja
leea.lapinkorpi@jarvi-pohjanmaa.fi

Ajanvaraus ma – pe klo 8-14
puh. 06 2412 7704

Vimpelin terveysasema
Opintie 1, 62800 Vimpeli
Diabeteshoitaja/Omahoitaja
Sari Laitila
sari.laitila@jarvi-pohjanmaa.fi

Ajanvaraus ma – pe klo 8-14
puh. 06 2412 7704

Hoitovälinejakelu

Välineitä jaetaan lääkehoitoisille diabeetikoille. Yleensä välineitä saa tarvittavan määrän diabeteshoitajan vastaanoton yhteydessä.

Keskussairaalan hoidossa olevia pyydetään soittamaan tai lähettämään sähköpostia diabeteshoitajille etukäteen, ja varmistamaan näin välineiden sujuva saanti.

Uniapneahoitaja

Uniapneahoitaja huolehtii perusterveydenhuoltoon siirrettyjen potilaiden CPAP -kontrolleista ja tarviketäydennyksistä.

Uniapneahoitaja ohjaa uniapneapotilaita, joille keuhkosairauksien erikoislääkäri on määrännyt CPAP- laitteen. Laitteen saa lääkinnällisenä kuntoutuksena veloituksetta käyttöön. Laitteen käyttö edellyttää yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa.

Potilaalle varataan noin 1 tunnin pituinen ohjausaika, jolla käydään läpi maskin käyttö ja sopivuus. CPAP – laiteen maski, ilmaletku sekä suodattimet uusitaan yksilöllisen tarpeen ja suunnitelman mukaan, pääsääntöisesti noin vuoden välein.

Voit myös ottaa yhteyttä unihoitajaan, jos laitteen käytössä on ongelmia.

Keskitetty ajanvaraus puh. 06 2412 7700

Muistineuvonta

Muistineuvolassa tehdään muistitutkimuksia, muistisairauksien hoidon seurantaa sekä tuetaan sairastuneita ja heidän läheisiään.

Muistineuvojan vastaanotto toimii ajanvarauksella. Lääkärin lähetettä ei tarvita. Yhteyttä voi ottaa joko itse tai läheiset voivat kysyä neuvoa ja ohjeita muistipulmiin liittyen.

ajanvaraus: ma-pe klo 8-9

Muistihoitaja
Elina Niskakangas
Lääkärintie 1 D1
62900 Alajärvi
Puh. 040 1864 990
elina.niskakangas@jarvi-pohjanmaa.fi

Depressiohoitaja

Depressiohoitajan vastaanotto on tarkoitettu sinulle, jos koet:

 • surumielisyyttä suurimman osan päivää
 • jatkuvaa voimattomuutta tai väsymystä, johon lepo ei auta
 • keskittymiskyky on huonontunut
 • toistuvaa unettomuutta
 • kipuja ja kehollisia vaivoja, joihin ei ole löytynyt selkeää elimellistä syytä

Nämä saattavat olla masennuksen merkkejä.

Depressiohoitajan palvelut ovat tarkoitettu työikäisille 18 – 65 vuotiaille. Hoito on keskusteluterapiaa, tukea ja seurantaa masennuksesta selviytymisessä. Vastaanotto on yksilövastaanottoa ja sinne tullaan ajanvarauksella. Tarvittaessa tehdään lähete erikoissairaanhoitoon.

Työntekijällä on mahdollisuus konsultoida moniammatillista työryhmää sekä hoitavaa lääkäriä, jolle tarvittaessa varataan vastaanottoaika lääkitys-, sairasloma- ja lausuntoasioissa.

Vastaanotot:

 • maanantaisin ja keskiviikkoisin Alajärvellä
 •  tiistaisin Lappajärvellä tarpeen mukaan
 •  torstaisin Vimpelissä
 •  perjantaisin Lehtimäellä tarpeen mukaan

Lähetettä ei tarvita. Asiakas voi suoraan ottaa itse yhteyttä.

Armi Ylitalo
Mikontie 1, 62900 Alajärvi
Puh. 040 1833 424
armi.ylitalo@jarvi-pohjanmaa.fi

Psykiatrinen sairaanhoitaja

 • ahdistuneisuutta tai paniikkia
 • sosiaalisten tilanteiden pelkoa
 • pelkoja
 • pakkotoimia
 • yli 65 vuotiaiden masennusoireet
 • elämänkriisit
 • arkielämää haittaava pahamieli
 • aistihavaintojen vääristyminen, epäluuloisuus tai ei-korvin kuuluvat äänet

Sairaanhoitajan vastaanotto on yksilövastaanottoa ja sinne tullaan ajanvarauksella.

Vastaanotot sovitusti Alajärvellä, Lappajärvellä, Lehtimäellä ja Vimpelissä

Työntekijällä on mahdollisuus konsultoida moniammatillista työryhmää sekä hoitavaa lääkäriä, jolle tarvittaessa varataan vastaanottoaika lääkitys-, sairasloma- ja lausuntoasioissa. Tapaamisilla toteutetaan keskusteluterapiaa, annetaan tukea ja tarvittaessa ohjataan erikoissairaanhoitoon.  Lähetettä ei tarvita.

Asiakas voi suoraan ottaa itse yhteyttä.

Erja Pakkala
Mikontie 1, 62900 Alajärvi
Puh. 040 1691 370
erja.pakkala@jarvi-pohjanmaa.fi

Sosiaalihuoltalain mukaisten erityisryhmien palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut 1.7.2021alkaen