Tietoa asiakkaille

Sähköiset palvelut

Täältä saat tietoa eri tavoista asioida sähköisesti

Hoitoon pääsy ja odotusajat

Terveys- ja sosiaalipalveluiden hoitoonpääsy ja odotusajat

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Tietoa asiakkaan ja potilaan oikeuksista ja yhteystietoja mm. sosiaali- ja potilasasiamiehelle

Asiakasmaksut ja palvelusetelit

Koottuna tietoa perusturvan asiakasmaksuista ja palveluseteleistä

Yhteydenotto ja ilmoitukset

Täällä voit antaa palautetta perusturvan toiminnasta

Neuvonta ja edunvalvonta

Yhteystiedot Alajärven ja Vimpelin yleiseen edunvalvontaan

Perusturvan työnhakijoille ja opiskelijoille

Tietoa Järvi-Pohjanmaan perusturvassa työskentelystä ja avoimista työpaikoista

Hallinto

Perusturvan viranhaltijoiden yhteystiedot

Tietosuoja

Tietosuojaseloste ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Linkit ja lomakkeet

Perusturvan lomakkeita sekä linkkejä kolmannen sektorin toimijoihin