Asiakasmaksut ja palvelusetelit

Maksukatto ja vapaakortti

Kunnallisille sosiaali- ja terveydenhuollon maksuille asetettu maksukatto on 683 €
kalenterivuodessa. Kun maksukatto täyttyy, potilas on oikeutettu vapaakorttiin. Vapaakortti on
voimassa kalenterivuoden loppuun. Alle 18-vuotiaiden lasten maksut otetaan huomioon huoltajan
maksukatossa. Maksujen seuranta on potilaan vastuulla.

Maksukattoon luetaan

 • poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • sarjahoidon maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksut
 • terveyskeskuksen vuosimaksu ja käyntimaksut
 • yksilökohtaisen fysioterapian maksut
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut

Maksukaton ulkopuolelle jäävät esimerkiksi

 • kotihoidon, kotisairaanhoidon ja kotona annetun erikoisairaanhoidon maksut
 • hammashoidon maksut
 • lääkärintodistusmaksut
 • pitkäaikaisen laitoshoidon maksut
 • käyttämättä ja peruttamatta jätetystä poliklinikkakäynnistä perityt maksut
 • yksityisen terveydenhuollon maksut
 • erikoismaksuluokassa annetun hoidon maksut
 • toimeentulotuesta maksetut maksut
 • lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut

Maksukaton täytyttyä

 • asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta
 • lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,50 € hoitopäivämaksu

Miten on toimittava, kun maksukatto täyttyy?

 • terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä
 • maksukuitit on säilytettävä ja ne on tarvittaessa esitettävä
 • vapaakortin myöntää sen julkisen terveydenhuollon laitos, missä maksukatto täyttyy

Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa, joka on 579,78 € vuonna 2021. Katon täyttymisen jälkeen asiakas maksaa vain 2,50 € omavastuun lääkettä kohti. Lääkekorvausten alkuomavastuu on 50 € vuoden alusta.