Sosiaali- ja potilasasiamies

Sosiaaliasiamies

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan 1.1.2001. Tämä laki velvoitti kuntia nimeämään kuntaan sosiaaliasiamiehen. Sosiaaliasiamies voidaan nimetä myös kahden tai useamman kunnan yhteiseksi.

Sosiaalihuollon asiakaslaki määrittää sosiaaliasiamiehen tehtävät:

  • neuvoo asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa asiakasta tämän lain mukaisen muistutukseen liittyvissä asioissa (lataa muistutuslomake tästä)
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittaisen selvityksen kunnanhallitukselle

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava – asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa. 

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävänä on

  • neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa muistutuksen, kantelun yms. teossa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaaliasiamies
Taina Holappa

SONet BOTNIA

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus
PL 158, 60101 Seinäjoki

Kampuksen toimipiste:
Kalevankatu 35
60100 Seinäjoki

040 830 2020
(puhelinajat ti klo 12-13 ja ke klo 8.30-10, muuna aikana voi jättää soittopyynnön)

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen potilasasiamies
muistihoitaja Elina Niskakangas
Puhelinaika  ma-pe klo 8.00 – 9.00
040 1864 990
elina.niskakangas@jarvi-pohjanmaa.fi

Ajankohtaista