Terveyskeskuksen valinta

Laajennettu hoitopaikan valinta 1.1.2014 alkaen

1.1.2014 alkaen valinnanvapaus laajenee ja potilailla on mahdollisuus valita perusterveydenhuollosta vastaava terveyskeskus ja terveyskeskuksen terveysasema mistä tahansa Manner-Suomesta. Tämä tarkoittaa sitä, että Alajärven kaupungin, Lappajärven ja Vimpelin  kunnan asukkaat voivat valita terveyspalvelut myös yhteistoiminta-alueen ulkopuolelta ja muiden kuntien asukkaat voivat valita perusterveydenhuollon palvelut Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksesta.

Valinnasta on tehtävä kirjalliset ilmoitukset kahteen paikkaan: tällä hetkellä hoitovastuussa olevan kunnan terveyskeskukseen ja valitun uuden kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy viimeistään 3 viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Henkilö voi valita samanaikaisesti vain yhden terveyskeskuksen. Valinta on sitova. Terveyskeskusta voi vaihtaa uudelleen aikaisintaan vuoden kuluttua. Kela korvaa matkakulut aiemman käytännön mukaisesti vain lähimpään terveyskeskukseen

Valintaa tehdessä on syytä muistaa, että valinta käsittää terveyspalvelut kokonaisuutena sisältäen mm.

  • lääkärin ja sairaanhoitajan palvelut
  • neuvolapalvelut (lastenneuvola, aikuisneuvola ja äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola)
  • asiantuntijahoitajien palvelut (diabeteshoitajat, astmahoitajat, reumahoitajat jne.)
  • hammaslääkärin ja suuhygienistin palvelut
  • diabetes- ja hoitotarvikejakelut
  • fysioterapiapalvelut
  • seulonnat (papa, mammografia)

Valinnanmahdollisuus ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, työterveyshuoltoa, kotisairaanhoitoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa.

Alajärven kaupungin tai Lappajärven kunnan tai Vimpelin kunnan asukas valitsee toisen kunnan terveyskeskuksen

Mikäli Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella asuva potilas haluaa vaihtaa terveyskeskusta, hän ilmoittaa valinnastaa itse uuteen valitsemaansa terveyskeskukseen kunnan ohjeiden mukaan ja lähettää ilmoituksen myös Järvi-Pohjanmaan terveyskeskukseen. Vaihtaessaan terveyskeskusta, asiakas vaihtaa kaikki terveyspalvelut kokonaisuutena, eikä voi enää siis käyttää Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen palveluita. Valinta tulee voimaan kolme viikkoa ilmoituksesta. Valinnan voi tehdä uudelleen vuoden kuluttua ilmoituksesta.

Toisen kunnan potilas valitsee Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen

Ilmoitus terveysaseman vaihtamisesta tehdään kirjallisesti ja lähetetään Järvi-Pohjanmaan terveyskeskukseen.
Hoitovastuu siirtyy kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

Lomake lähetetään osoitteella:
Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus/toimistosihteeri
Lääkärintie 1 A1
62900 ALAJÄRVI