Neuvonta ja edunvalvonta

Yleinen edunvalvonta

Maistraatti tai käräjäoikeus voi määrätä edunvalvojan henkilölle, joka ei itse kykene valvomaan etuaan tai oikeuksiaan sairauden, vanhuuden tai muun seikan vuoksi. Edunvalvoja on päämiehensä luottohenkilö. Hän puolustaa päämiehensä etua ja edustaa tätä asioissa, jotka on määrätty hänen hoidettavakseen.

Edunvalvojan tehtävän sisällöstä päättää maistraatti tai käräjäoikeus. Useinmiten edunvalvoja määrätään huolehtimaan päämiehensä omaisuudesta ja taloudellisista asioista.

Holhousviranomaisena toimii maistraatti. Maistraatti valvoo edunvalvojan toimintaa mm. tarkastamalla tilit ja myöntämällä luvat päämiehen puolesta tehtäviin tärkeimpiin oikeustoimiin.

Lisää tietoa osoitteesta:

Alajärven ja Vimpelin yleinen edunvalvonta on järjestetty yhteisenä palveluna.


Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta
Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimisto
Juhonkatu 4
60320 SEINÄJOKI
p. 029 566 1105
etela-pohjanmaa.velkaneuvonta(at)oikeus.fi

Yhteydenotot ja ajanvaraukset

arkisin kello 09.00-11.00

Yleinen edunvalvoja
Pirkko Mikkolanaho
puh. (06) 2412 2258
pirkko.mikkolanaho@alajarvi.fi

Edunvalvontasihteeri
Mari Matila
puh. (06) 2412 2241
mari.matila@alajarvi.fi

Ajankohtaista