Sähköiset palvelut

Oletko jo kokeillut sähköistä asiointia?
Sähköisten palveluiden kautta tapahtuva asiointi sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa on ajasta ja paikasta riippumatonta ja tiedot tallentuvat sähköisesti.

Sähköinen asiointi onnistuu osoitteissa:

Sähköisten asiointipalveluiden käyttäminen edellyttää tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, jonka saa omalta puhelinoperaattorilta. Tunnistautumisen ansiosta sähköisten palveluiden käyttö on turvallista. Kun täydennät omiin tietoihisi joko puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen, saat ilmoituksen sinulle saapuneesta viestistä tai lomakkeesta. Sähköpostilla tai tekstiviestillä ei lähetetä potilastietoja.

Kanta.fi tarjoamat palvelut:

 • reseptin uusinta
 • potilastietojen katsominen
 • laboratoriovastausten katsominen

Kanta.fi -sivustossa voit tehdä itse sähköisen reseptin uusintapyynnön tai katsoa sivustolle tallennettuja potilastietojasi ja laboratoriovastauksia. Tiedot päivittyvät n. 2-4 viikon viiveellä.
 

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksessa sähköinen asiointi on mahdollista seuraavissa palveluissa:

 • laboratorioajan tilaaminen
 • yhteydenottopyyntölomakkeen lähettäminen terveyskeskukseen
 • omahoitolomakeen täyttäminen
 • suun terveyden esitietolomakkeen täyttäminen
 • äitiysneuvolan esitietolomakkeen täyttäminen
 • potilastietojen korjaaminen ja tarkistaminen
 • turvallinen viestinvälitys (kun olet ensin sopinut siitä hoidostasi vastaavassa yksikössä)

Sähköisiä ajanvarauksia on mahdollista tehdä Seinäjoen keskussairaalan Y-talon laboratorioon sekä maakunnassa  oleviin Seinäjoen keskussairaalan näytteenottopisteisiin.
Sinun on mahdollista myös  muuttaa olemassa olevaa ajanvarausta. Ajanvarausta varten tarvitset laboratoriolähetteen. Lisätietoja osoitteesta Hyvis.fi.

Hyvis.fi sivuilla voit ottaa yhteyttä terveyskeskukseen yhteydenottopyyntö-lomakkeella esimerkiksi seuraavissa asioissa: rokotusasiat, vastaanotoon tarve, ei-kiirellinen neuvonta,
puhelinaika, laboratoripyynnöt. Terveyskeskuksesta vastataan sinulle 3 vuorokauden kuluessa.

Voit täyttää ennen omahoitajan vastaanottoa omahoitolomakkeen palvelussa Hyvis.fi.

Ennen hammashoitolan käyntiä voit täyttää etukäteen suun terveyden esitietolomakkeen palvelussa Hyvis.fi.

Myös äitiysneuvolan esitietolomakkeen voit täyttää sähköisesti palvelussa Hyvis.fi.

Hyvis.fi – sivuston kautta voit tehdä potilastietojen korjaamis- ja tarkastamispyynnön sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon.

Hyvis.fi -sivustossa on mahdollisuus ottaa käyttöön turvallinen viestinvälitys. Sovi turvallisen viestinvälityksen käyttämisestä hoidostasi vastaavassa terveydenhuollon yksikössä. Terveydenhuollon ammattilainen avaa viestinvälitysoikeuden, jonka jälkeen voit asioida turvallisen viestinvälityksen kautta. Huomioi, että turvallinen viestinvälitys ei ole ajanvarauspalvelu, eikä sovellu kiireellisten asioiden hoitamiseen.

Hyvis.fi sivuilta löydät luotettavaa, asiantuntijoiden tarkastamaa tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista kaikissa elämänvaiheissa ja elämäntilanteissa. Sivuilla voit testata ja seurata terveyttäsi sekä etsiä alueesi terveyspalveluita.
 

Lifecare – Omapalvelu

Lifecare Omapalvelussa pääset ilman tunnistautumista tekemään lastensuojeluilmoituksen, yhteydenoton sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen sekä ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeesta

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä sekä yksityishenkilö että viranomainen. Viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus ja ilmoitus tulee tehdä omalla nimellä. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä. Asiakkaalla on oikeus saada tietää ilmoittaja, mikäli lastensuojeluilmoituksen tekijä on viranomainen tai ellei yksityishenkilön kohdalla toisin arvioida. Lastensuojeluilmoituksen voit tehdä alla olevan painikkeen kautta

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen tehdään yhteistyössä lapsen ja huoltajien tai aikuisen itsensä kanssa. Lapsen huoltaja voi myös itse tehdä yhteydenoton lapsestaan tai aikuinen/lapsi itsestään, jos hän kokee tarvitsevansa tukea. Yhteydenoton sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen voit tehdä alla olevan painikkeen kautta

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta (ainoastaan täysi-ikäisestä henkilöstä)

Jos suostumusta ei voida saada ja täysi-ikäinen henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, on ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta tehtävä salassapitosäännösten estämättä viipymättä. Ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeesta (ainoastaan täysi-ikäisestä henkilöstä) voit tehdä alla olevan painikkeen kautta

Tunnistautumalla Omapalveluun voit tehdä Järvi-Pohjanmaan perusturvan sosiaalipalveluiden sähköisiä hakemuksia. Hakemuksen lähettämisen jälkeen voit seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa ja tarkastella omia päätöksiäsi ja maksujasi.

Mikäli sähköisen lomakkeen avaamisessa on ongelmia, tyhjennä selaimen välimuisti ja yritä uudelleen. Mikäli et silti onnistu, ole yhteydessä kotikuntasi sosiaalitoimistoon. Selaimena suositellaan käytettävän edgeä tai chromea.

Lifecare – Omapalvelusta löydät seuraavat sosiaalipalveluiden hakemukset

 • Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus
 • Lapsiperheiden palvelujen hakemus (lapsiperheiden kotipalvelu tai varhaisen tuen perhetyö)
 • Vammaispalveluhakemus
 • Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus
 • Omaishoidon tuen hakemus (Alle 65-vuotiaat)
 • Työikäisten palveluiden hakemus
 • Päihdehuollon palveluiden hakemus

Sähköisen asioinnin mahdollisuudet tulevat lisääntymään ja laajenemaan Järvi-Pohjanmaan Perusturvan palveluissa tulevaisuudessa.