Yhteydenotto ja ilmoitukset

Eri palveluiden yhteystiedot löytyvät niiden omilta sivuilta.

Anna palautetta Järvi-Pohjanmaan perusturvan palveluista

Voit jättää kiitoksia, moitteita tai kehittämisehdotuksia toiminnan parantamiseksi. Jätä palautetta:

Potilaan ilmoitus vaaratapahtumasta

Potilasturvallisuus on terveyden- ja sairaanhoidon laadun perusta. Toiminnan tavoitteena on potilasturvallisuussuunnitelman mukaisesti turvallinen ja vaikuttava hoito. Potilasturvallisuutta edistetään yhteistyössä potilaan ja omaisen kanssa.

HaiPro- järjestelmän kautta voi potilas itse, omainen tai läheinen tehdä ilmoituksen koetusta haitta- tai vaaratapahtumasta. Ilmoituksessa voi kertoa tapahtumasta ja tehdä kehittämisehdotuksia.

Yksikön esimies käsittelee palautteen ja antaa vastauksen käsittelyn jälkeen ilmoitettuun osoitteeseen. Tästä syystä yhteystietojen ilmoittaminen on tärkeää.

Myös tätä kautta saadun palautteen avulla kehitetään toimintaa.

Potilaan ilmoituksen tekeminen: