Tiedotteita ja lomakkeita

Tällä sivulla julkaistaan sivistystoimen ajankohtaisia tiedotteita ja lomakkeita.

 

Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan VARHAISKASVATUSPAIKAT ovat haettavana toimintakaudelle 1.8.2019-31.7.2020. Sähköinen varhaiskasvatushakemus on täytettävissä osoitteessa www.alajarvi.fi tai www.vimpeli.fi (Varhaiskasvatus ja opetus → Varhaiskasvatus → Varhaiskasvatuspaikan hakeminen). Hakuaika päättyy 31.3.2019.

 

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 17§). Varhaiskasvatuksessa jo olevien lasten osalta täytetään uusi hakemus vain siinä tapauksessa, jos halutaan vaihtaa hoitomuotoa tai –paikkaa.

 

Lisätietoja palveluohjaajalta p. 040-126 4011, varhaiskasvatus.palveluohjaus@alajarvi.fi

 

Ilmoittautumisohje: Esikouluun ja 1. luokalle sekä aamu-ja iltapäivätoimintaan

 

Lapsivaikutusten arviointi sivistystoimen toiminta- ja toimitilaverkkoselvityksen yhteydessä

Lisätietoja:

varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho p. 0400 - 178 604, hanna.luoma-aho@alajarvi.fi

 

Koulujen työajat lv. 2018-2019

Koulujen työajat lv. 2019-2020

 

Esikoulujen lukuvuoden aloitus- ja lopetusajankohdat vaihtelevat kouluittain.

Esikoulut alkavat kouluittain syksyllä 2019 seuraavasti:

 

Koulukuljetusstrategia

 

 

Sivistystoimen huoneistojen vuokrausehdot ja käyttöoikeus-hakemus löytyvät alla olevista linkeistä. Hakemukset palautetaan ko. koulujen rehtoreille.

Alajärven kaupungin sivistystoimen huoneistojen vuokrausehdot

Kouluhuoneistojen käyttöoikeus-hakemus