Oppilasvalinta

Musiikkiopiston varsinaiset oppilaat sekä soitinvalmennuksen oppilaat otetaan kevään valintahaastattelujen perusteella. Valintahaastattelussa selvitetään hakijan tämänhetkiset edellytykset ja motivaatio aloittaa tavoitteellinen musiikin opiskelu. Haastattelussa keskustellaan hakijan kanssa myös pääsoitinvalinnasta sekä mahdollisista muista kiinnostavista soittimista. Paikalla olevat opettajat voivat auttaa hakijaa soitinvalinnassa.

Oppilasvalintajärjestelyistä ilmoitetaan paikallislehdissä huhti-toukokuun vaihteessa. Syyskauden alkaessa voidaan tarvittaessa järjestää täydennyshaku niihin soittimiin, joihin on jäänyt tilaa. Kevään 2019 osalta oppilasvalinnat on tehty 17.6.2019. 

Musiikkileikkikouluun ei ole valintakokeita, vaan oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Syyskauden 2019 alkaessa musiikkileikkikouluun voidaan ottaa vielä lisää oppilaita. Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille.