Tarjouspyyntö/ Koulukuljetukset

Kansallinen hankintailmoitus: TARJOUSPYYNTÖ 2019-014192

Koulukuljetukset: Alajärven alueella (Hoiskon ja Paalijärven koulu)

Hankintaviranomainen: Järvinet Oy

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 21.7.2019 0.00.

Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön mukainen ja sen tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Tarjous laaditaan suomen kielellä  Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä (https://tarjouspalvelu.fi/jarvinet).

Tarjouksen tulee täyttää tarjouspyynnössä kuvatut tarjouskilpailun ja hankinnan ehdot. Tarjouksen tulee olla voimassa 31.8.2019 asti.

Tarjouspyyntö on kokonaisuudessaan nähtävänä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-014192