Toimielimien kokouspäivät ja pöytäkirjojen sekä viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen 2019

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuoden 2019 aikana kaupunginvirastossa joka kuukauden I ja III maanantai klo 16.30 alkaen. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Kaupunginhallituksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston kokouksessa taikka muuna toimielimen päättämänä ajankohtana. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Alajärven sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan kokouspäiviksi varataan kuukauden 2. ja 4. keskiviikko. Tarvittaessa lautakunta pitää ylimääräisiä kokouksia puheenjohtajan määräämänä aikana. Sivistyslautakunnan kokousten pöytäkirjat tarkastetaan toimielimen päättämänä ajankohtana ja pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan kokouspäiviksi varataan kuukauden 1. ja 3. torstai. Tarvittaessa lautakunta pitää ylimääräisiä kokouksia puheenjohtajan määräämänä aikana. Lautakunnan pöytäkirja tarkastetaan toisena kokouksen jälkeisenä arkipäivänä tai muuna toimielimen päättämänä ajankohtana ja pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.  

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan kokoukset pidetään vuonna 2019 pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas tiistai. Perusturvalautakunta pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia puheenjohtajan määräämänä aikana. Lautakunnan pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeisenä arkipäivänä tai muuna toimielimen päättämänä ajankohtana. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Hallintokuntien viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kaupungin verkkosivuilla päätöstä seuraavana päivänä, jos kysymys on päätöksestä, johon haetaan muutosta kuntalain mukaan ja johon liittyy kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus.