Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus

Asia: Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus, joka koskee olemassa olevaa eläinsuojan laajennusta Alajärven kaupungin Lehtimäen kylässä.

Hakija: Välisaari Mty, Alajärvi

Toiminta: Tilalla on nykyisin 34 lypsylehmää, 8 kpl 12 kk:n ikäistä hiehoa ja 8 kpl 6-12 kk: ikäistä vasikkaa ja 6 kpl 6 kk ikäistä vasikkaa. Laajennuksen jälkeen tilalle tulee 62 lypsylehmää 10 kpl yli 12 kk hieholle, 16 kpl 6-12 kk ikäiselle hieholle ja 11 kpl alle 6 kk ikäiselle vasikalle.

Toiminnan sijainti: Alajärven kaupunki, Lehtimäen kylä, Tila: Välisaari, RN:o 23:4.

Asiakirjat: Ilmoitus liitteineen on nähtävillä 31.10.2019 – 2.12.10.2019 Alajärven kaupungin teknisessä toimistossa, osoitteessa Koulupolku 4, 62900 Alajärvi.

Muistutukset: Lupahakemuksesta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena 2.12.2019 klo 15.00 mennessä osoitettuna Alajärven tekninen lautakunta, osoitteella Koulupolku 4, 62900 Alajärvi.

Lisätietoja antaa ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044 297 0364, kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi.