Alajärven kaupunginhallitus pyytää esityksiä Järvi-Pohjanmaan vanhusneuvoston ja Järvi-Pohjanmaan vammaisneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Alajärvellä vanhusneuvosto toimii osana Järvi-Pohjanmaan perustuvaa.

Alajärven kaupunginhallitus pyytää alueella toimivia vanhusjärjestöjä tekemään esityksiä Järvi-Pohjanmaan vanhusneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi. Esitykset pyydetään toimittamaan kaupunginhallitukselle viimeistään 30.9.2021 osoitteella Alajärven kaupunki, Alvar Aallon tie 1, 62900 ALAJÄRVI tai sähköpostitse kirjaamo@alajarvi.fi

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Alajärvellä vammaisneuvosto toimii osana Järvi-Pohjanmaan perusturvaa.

Alajärven kaupunginhallitus pyytää alueella toimivia vammaisia ja heidän omaisiaan edustavia järjestöjä tekemään esityksiä Järvi-Pohjanmaan vammaisneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi. Esitykset pyydetään toimittamaan kaupunginhallitukselle viimeistään 30.9.2021 osoitteella Alajärven kaupunki, Alvar Aallon tie 1, 62900 ALAJÄRVI tai sähköpostitse kirjaamo@alajarvi.fi