Koulukuljetukset

Jos 0.-2. luokan oppilaan koulumatka on pitempi kuin 3 km, hänelle myönnetään maksuton kuljetus tai riittävä avustus huoltajalle koulukuljetuksen järjestämiseksi. 3.-9. luokan oppilaalle järjestetään maksuton koulukuljetus tai kuljettamista tai saattamista varten myönnetään riittävä avustus, mikäli hänen koulumatkansa ylittää 5 km. Erityisluokkien ja erityisoppilaiden osalta kuljetus voidaan myöntää perustuen oppilaan erityisiin, ikätasostapoikkeaviin tarpeisiin. 

Terveydellisistä syistä voidaan oppilaalle myöntää lääkärintodistuksen perusteella koulukuljetus yleisistä periaatteista poiketen. Koulumatkan vaarallisuuden perusteella avustetaan huoltajaa koulukuljetuksen järjestämiseksi tai oppilaalle annetaan lippu linjaliikenteeseen. Vapaamuotoinen hakemus koulukuljetuksesta terveydellisten syiden perusteella tai koulumatkan vaarallisuuden perusteella annettavasta avustuksesta tehdään sivistystoimen talouspäällikölle. 

Oppilaalle ei myönnetä maksutonta kuljetusta muuhun kuin lähikouluun. Mikäli oppilas vaihtaa koulua kesken lukuvuoden, sivistystoimen talouspäällikkö päättää oikeudesta maksuttomaan koulukuljetukseen entiseen kouluun lukukauden loppuun saakka, mikäli kuljetus on tarkoituksenmukaisesti järjestettävissä. 

Tarkemmat säännöt koulukuljetuksen järjestämisestä löytyvät Alajärven kaupungin koulukuljetusstrategiasta. 

Toisen asteen opiskelijoille oppilaskuljetuksista huolehtivat koulutusta järjestävät oppilaitokset.

Yhteystiedot

Alajärven kaupunki

Sivistyspalvelut

Vs. talouspäällikkö

Kai Pouttu

puh. 040-531 8539

kai.pouttu@alajarvi.fi

Alajärven alakoulujen matkaliput
Koulusihteeri
Pirkko Etula
puh. 040-1833 422
pirkko.etula@alajarvi.fi

Alajärven yläkoulun matkaliput
Koulusihteeri
Hanna Ahopelto
040-8241106
hanna.ahopelto@alajarvi.fi

Vimpelin osalta kuljetusasioista vastaavat ala- ja yläkoulun rehtorit
Aapiskujan koulun rehtori
Riikka Jaatinen
puh. 040-4820 023
riikka.jaatinen@alajarvi.fi

Vimpelin yhteiskoulun rehtori
Maija Peltola
puh. 040-4863 858
maija.peltola@alajarvi.fi