Koulukuljetukset

Jos 0.-2. luokan oppilaan koulumatka on pitempi kuin 3 km, hänelle myönnetään maksuton kuljetus tai riittävä avustus huoltajalle koulukuljetuksen järjestämiseksi. 3.-9. luokan oppilaalle järjestetään maksuton koulukuljetus tai kuljettamista tai saattamista varten myönnetään riittävä avustus, mikäli hänen koulumatkansa ylittää 5 km. Erityisluokkien ja erityisoppilaiden osalta kuljetus voidaan myöntää perustuen oppilaan erityisiin, ikätasostapoikkeaviin tarpeisiin. 

Terveydellisistä syistä voidaan oppilaalle myöntää lääkärintodistuksen perusteella koulukuljetus yleisistä periaatteista poiketen. Koulumatkan vaarallisuuden perusteella avustetaan huoltajaa koulukuljetuksen järjestämiseksi tai oppilaalle annetaan lippu linjaliikenteeseen. Vapaamuotoinen hakemus koulukuljetuksesta terveydellisten syiden perusteella tai koulumatkan vaarallisuuden perusteella annettavasta avustuksesta tehdään sivistystoimen talouspäällikölle. 

Oppilaalle ei myönnetä maksutonta kuljetusta muuhun kuin lähikouluun. Mikäli oppilas vaihtaa koulua kesken lukuvuoden, sivistystoimen talouspäällikkö päättää oikeudesta maksuttomaan koulukuljetukseen entiseen kouluun lukukauden loppuun saakka, mikäli kuljetus on tarkoituksenmukaisesti järjestettävissä. 

Tarkemmat säännöt koulukuljetuksen järjestämisestä löytyvät Alajärven kaupungin koulukuljetusstrategiasta. 

Yhteystiedot

Alajärven kaupunki

Sivistyspalvelut

Talouspäällikkö

Sanna Matintupa

puh. 040-759 2245

sanna.matintupa@alajarvi.fi