Kaupunki ja hallinto

Tietoa Alajärvestä

Alajärven kaupunki on elinvoimainen kaupunkikeskus. Asukkaidemme arjessa kohtaavat monipuoliset kaupan ja koulunkäynnin palvelut, loistavat harrastusmahdollisuudet ja ainutlaatuiset kulttuurielämykset.

Osallistu ja vaikuta

Kuntalaisilla on useita mahdollisuuksia vaikuttaa kotikuntansa asioihin ja esittää mielipiteensä virkamiehille ja päättäjille.

Päätöksenteko

Julkaisemme verkossa esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset. Löydät näiltä sivuilta myös tietoa päätöksenteosta.

Organisaatio

Alajärven kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto. Viranhaltijaorganisaatiota johtaa kaupunginjohtaja.

Talous ja strategia

Näiltä sivuilta löydät tietoa kaupungin strategiasta, talousarviosta ja tilinpäätöksestä sekä hankinnoista.

Asiointi ja yhteystiedot

Näiltä sivuilta löydät muun muassa kirjaamon yhteystiedot, laskutustiedot, sähköiset palvelut sekä henkilöstön yhteystietohaun.