Oppilashaku Alajärvellä ja Soinissa

Musiikkiopiston oppilaaksi haetaan keväisin. Täydennyshakuja voidaan järjestää mahdollisesti vapautuneille oppilaspaikoille lukukauden vaihtuessa elokuussa ja joulu-tammikuussa. Syyskaudella 2022 kanteleen soitossa on vapautunut oppilaspaikkoja. Kanteleen opetus voidaan järjestää joko Alajärvellä tai Soinissa. Ota yhteyttä rehtori Markku Pöyhöseen!

Normaaliin kevään valintamenettelyyn kuuluu valintahaastattelu, jossa selvitetään hakijan tämänhetkiset edellytykset ja motivaatio aloittaa tavoitteellinen musiikin opiskelu. Haastattelun pohjalta tehdään arvio siitä, millä osastolla opinnot olisi tarkoituksenmukaista aloittaa ja mikä musiikin hahmotusopintojen (muha) ryhmä olisi sopiva aloitettavaksi instrumenttiopintojen ohella. Haastattelussa keskustellaan hakijan kanssa myös pääsoitinvalinnasta sekä mahdollisista muista kiinnostavista soittimista. Haastattelut pidetään touko-kesäkuun vaihteessa henkilökohtaisen aikataulun mukaan. 

Hakuaikana on mahdollista myös tulla kokeilemaan soittimia ja keskustelemaan jo ennakkoon kyseisen instrumentin opettajan kanssa. Henkilökohtaisia soitinkokeiluja varten avataan aikoja varattavaksi huhti-toukokuussa.

Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille. Muskarioppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ilman valintahaastatteluja. Alajärven muskarin syksyn 2022 ryhmien hakuaika on päättynyt, mutta ryhmiin voidaan vielä ottaa lisää oppilaita. Ota yhteyttä koulusihteeriin!

Syyskaudella 2022 Alajärvellä toteutuvat seuraavat muskariryhmät:

ma 13–14 Hoiskon koulun eskarit
ma 16.00–16.45 1–2-vuotiaat
ma 16.45–17.30 3–4-vuotiaat

Soinin muskarijärjestelyistä tiedotetaan Soinin varhaiskasvatuksen kautta.

Alajärven musiikkiopistolla opetettavien instrumenttien kirjo on laaja. Kuuntele ja katso esittelyvideo

Musiikkiopiston opinnoista kiinnostuneille tarkoitettu esite on saatavana pdf-muodossa tästä.

Musiikkiopiston Kurikan/Jalasjärven tulosyksikön hakuajat ja -menettelyt poikkeavat Alajärven vastaavista.

Yhteystiedot

Alajärven musiikkiopisto
Kaupintie 7
62900 Alajärvi

Rehtori
Markku Pöyhönen
044-2970 460
markku.poyhonen@alajarvi.fi

Apulaisrehtori (Kurikka/Jalasjärvi)
Ari-Matti Tuomisto
ari-matti.tuomisto@kurikka.fi

Koulusihteeri (kaikki toimipisteet)
Mari Yliahtela
(040-637 2002)
mari.yliahtela@alajarvi.fi

Toimisto avoinna: ma–pe klo 9.00–16.00.

Ajankohtaista