Oppilashaku Alajärvellä ja Soinissa

Musiikkiopiston oppilaaksi Alajärvellä ja Soinissa haetaan keväisin. Elokuussa voidaan järjestää täydennyshaku kesän aikana vapautuneille oppilaspaikoille.

Valintamenettelyyn kuuluu valintahaastattelu, jossa selvitetään hakijan tämänhetkiset edellytykset ja motivaatio aloittaa tavoitteellinen musiikin opiskelu. Haastattelun pohjalta tehdään arvio siitä, millä osastolla opinnot olisi tarkoituksenmukaista aloittaa. Haastattelussa keskustellaan hakijan kanssa myös pääsoitinvalinnasta sekä mahdollisista muista kiinnostavista soittimista. Haastattelut pidetään touko-kesäkuun vaihteessa henkilökohtaisen aikataulun mukaan. 

Keväällä 2021 järjestettiin mahdollisuuksia käydä kokeilemassa erilaisia soittimia. Soitinkokeiluissa kyseisen soittimet opettajat opastivat soittimen käytössä henkilökohtaisen aikataulun mukaan.

Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille. Muskarioppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ilman valintahaastatteluja. Syksyn 2021 haku muskariin on päättynyt, mutta muskarin vapaita paikkoja voi toki kysyä musiikkiopiston toimistosta ilmoittautumisaikojen ulkopuolellakin.

Alajärven musiikkiopistolla opetettavien instrumenttien kirjo on laaja. Kuuntele ja katso kevään 2021 esittelyvideo

Kurikan/Jalasjärven toimipisteen hakuajat ja -menettelyt poikkeavat Alajärven vastaavista.

Yhteystiedot

Alajärven musiikkiopisto
Kaupintie 7
62900 Alajärvi

Rehtori
Markku Pöyhönen
044-2970 460
markku.poyhonen@alajarvi.fi

Apulaisrehtori
Auli Frigård / Jalasjärvi
0400-915 638
auli.frigard@kurikka.fi

Koulusihteeri
Anne-Mari Hautala
040-637 2002
anne-mari.hautala@alajarvi.fi

Toimisto avoinna: ma–pe klo 9.00–16.00.