Hankkeet

HANKKEILLA VAHVISTUSTA TYÖTTÖMILLE JA TYÖELÄMÄN ULKOPUOLELLA OLEVILLE TYÖIKÄISILLE

Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston eräänä kehittämisalueena on vahvistaa yhteistyötä eri hallintokuntiin ja yhteistyötoimijoihin. On tärkeää toimia jäsenkuntien (Alajärvi, Soini, Vimpeli) palveluiden monipuolistamiseksi ja kuntien asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Vapaan sivistystyön koulutukset ja harrastusmahdollisuudet tulee pitää monipuolisina ja nähdä niiden vaikuttavuus kuntalaisten elämänlaadulle. 

Opintoseteliavustus työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen

Opetushallitus myönsi Järvi-Pohjanmaan kansalaisopistolle 12000€ opintoseteliavustuksen työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen. Opintoseteliavustuksella voidaan tarjota ilmaisia kursseja työttömille, työttömyysuhan alaisille ja työikäisille työelämän ulkopuolella oleville. Koulutuksen sisällöissä on elintapaohjausta ja hyvinvoinnin tukemista eri tavoin, esim. liikunnalla ja oppimistaitojen ja itsetuntemuksen vahvistamisella. Koulutukseen voidaan sisällyttää opiskelun taitojen testausta ja yksilöllistä ohjausta työelämässä tarvittaviin taitoihin. Koulutukseen on mahdollisuus järjestää n. 20 – 40 tunnin työssäoppimisen jakso, mikäli työpaikat järjestyvät.

Hankkeen aloituksessa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä mm. TE-palveluiden, sosiaalitoimen, Ohjaamo-toiminnan, Etsivä nuorisotyön, Apu-tiimin ja työllisyyskoordinaattorin kanssa.

Jäsenkunnissa pyritään etsimään 6-8 henkilön ryhmiä, jolle opintoja tarjotaan. Opiskelun alussa osallistujille laaditaan opiskelusuunnitelma. Siihen sisältyy yhteisiä opintoja liikunnasta ja elintapaohjauksen alueista sekä vapaasti valittavia opintoja kansalaisopiston normaalista kurssitarjonnasta. Opintoihin voidaan sisällyttää oppimistaitojen testausta esim. lukemisessa ja kirjoittamisessa. Myös verkko-opintoja on mahdollisuus valita. Kaikki opinnot ovat maksuttomia.

Voimaa Arkeen! -hanke kansalaisopistojen yhteistyönä

Seitsemän eteläpohjalaista kansalaisopistoa lähtivät ennakkoluulottomasti kehittämään koulutuspakettia työttömille, työttömyysuhan alla oleville ja alanvaihtoa suunnitteleville aikuisille. Taustalla on valtakunnallinen jatkuvan oppimisen uudistus, jolla vastataan läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista. Työelämän nopea muutos haastaa jokaisen päivittämään omaa osaamistaan ja löytämään omat vahvuutensa – lähtökohtana on siis omaehtoinen opiskelu, oman osaamisen tunnistaminen ja itsensä kehittäminen.

Tukena opistoilla on Opetushallitukselta saatu rahoitus ”Voimaa arkeen! – tunnistettu osaaminen elämän voimavaraksi” -hankkeelle ja oma vankka kokemus paikallisina koulutustoimijoina. Koulutuspaketti sisältää kaikkiaan kymmenen opintopisteen laajuiset monipuoliset opinnot, jotka sisältävät mm. oman osaamisen kartoitusta, aikuisten perustaitojen vahvistamista sekä omaa ammattia ja hyvinvointia tukevia koulutuksia sekä yrittäjyysopintoja. Opinnot toteutetaan paikallisesti oman kansalaisopiston alueella hyödyntäen sekä lähi- että etäopiskelumenetelmiä.

Hankkeen koulutuksissa alkaa Voimaa arkeen 2 -osio. Opetus Alajärvellä alkaa torstaina 5.8.2021.

Hanketta hallinnoi Lapuan kansalaisopisto, muut yhteistyössä mukana olevat kansalaisopistot ovat Järvilakeuden kansalaisopisto, Kurikan Kansalaisopisto, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Lakeudenportin kansalaisopisto, Ilmajoki-opisto sekä Kauhajoen kansalaisopisto. Hanke sai rahoitusta kaikkiaan 240 000€.

Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston tarjoaa hankkeiden avulla koulutusta kaikissa jäsenkunnissaan. Tavoitteena on perustaitojen vahvistaminen, oman ammatin ja hyvinvoinnin tukeminen ja yrittäjyysopiskelu.

Koonti:

Jokaisesta jäsenkunnasta kootaan 5-10 henkilöä, jotka työttömiä, työelämän ulkopuolella olevia tai työttömyysuhan alla olevia (Voimaa arkeen -hanke).

Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston omaan hankkeeseen ilmoittautumisia otetaan vastaan heti, pyrkimys käynnistää ryhmiä heti syksyn alussa. Ryhmät haastatellaan, voidaan tehdä luki-testit sekä kartoittaa oppimista muutenkin. Jokaiselle opiskelijalle tehdään oppimissuunnitelma.

Osallistujat voivat aloittaa kansalaisopiston kursseilla ilmaiseksi. Kurssin perusopintoina toimii jokaisessa kunnassa vuorotellen järjestettävä Lisää hyvinvointia liikunnalla ja elintapaohjauksella -kurssi. Syksyllä 2021 aloittaa ryhmä Soinissa sekä Vimpelissä. Vimpelin ryhmässä vielä tilaa uusille opiskelijoille.

Voimaa arkeen -hanke on alkanut vuoden 2021 alussa. Kurssisisällöistä tiedotetaan opinto-oppaassa ja kurssijärjestelmässä syksyn 2021 aikana. Myös tästä hankkeesta kiinnostuneiden nimiä otetaan vastaa kansalaisopistossa.

Yhteystiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KANSALAISOPISTO
Sairaalatie 3
62900 ALAJÄRVI
06 2412 2310
kansalaisopisto@alajarvi.fi

Toimisto on avoinna ma-to klo 9 -11 ja 12-15

Rehtori
Titta Väänänen
044 2970 311
titta.vaananen@alajarvi.fi

Toimistosihteeri
Maria Isotalo
06 2412 2310, 040 6197949
maria.isotalo@alajarvi.fi

Laskutusosoite kansalaisopiston, kuvataidekoulun ja käsityökoulun tavaralaskuille

Alajärven kaupunki
Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto
Maria Isotalo
PL 29
62901 ALAJÄRVI

Ajankohtaista